Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Józef Zych

(ur. 23 marca 1938 w Giedlarowej) – prawnik i polityk, poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 (X, I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji), były marszałek i wicemarszałek Sejmu.

Józef Zych

Związany z Aferą Uboju Rytualnego w Polsce. Polski goj na usługach mię­dzy­na­ro­do­we­go lobby uboju ry­tu­al­ne­go zwierząt (żydowskiego i mu­zuł­mań­skie­go), zwolennik mordów ry­tu­al­nych czyli podrzynania zwierząt na żyw­ca bez ich ogłuszania!

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uni­wer­sy­te­tu im. Adama Mickiewicza w Poz­na­niu (1966), na którym uzyskał także stopień doktora nauk prawnych (1976).

W 1961 został skazany na karę 8 mie­się­cy poz­ba­wie­nia wolności za "niedopełnienie obowiązków służbowych" w czasie obozu harcerskiego koło Krosna Odrzańskiego.

W 1975 wstąpił do komunistycznego Zjednoczonego Stronnictwa Lu­do­we­go (Czerwoni ludowcy). W 1989 został wybrany na posła z listy tej partii.

W listopadzie 1989 został przewodniczącym rady naczelnej powstałego z „przekształcenia”czerwonego ZSL w PSL "Odrodzenie", które 5 maja 1990 współtworzyło jednolite Polskie Stronnictwo Ludowe.

Od 1991 Józef Zych pozostaje posłem reprezentującym to ugrupowanie. W Sejmie I, a także II kadencji do 3 marca 1995 zajmował stanowisko wicemarszałka, następnie do końca tej kadencji pełnił funkcję marszałka. Od 2 lipca 2004 do końca IV kadencji ponownie był wicemarszałkiem Sejmu. W IV kadencji Sejmu zasiadał ponadto w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, której był przewodniczącym. Od 19 października 2005 do 26 października 2005 wykonywał obowiązki Marszałka Seniora Sejmu RP V kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz siódmy uzyskał mandat poselski a w wyborach w 2011 po raz ósmy z rzędu został posłem z listy PSL.

27 października 2011 prezydent Bronisław Komorowski powierzył mu wykonywanie obowiązków Marszałka Seniora Sejmu VII kadencji.

Na przełomie 2012 i 2013 roku związany z Aferą Uboju Rytualnego w Polsce.

Afera wybuchła na początku 2013 roku na skutek prób„siłowego” zalegalizowania w Polsce, krwawego i okrutnego uboju rytualnego zwierząt pod naciskiem międzynarodowego lobby ubojowego, którego interesy reprezentuje Minister Rolnictwa – Stanisław Kalemba i PSL!!!

12 lipca 2013 roku -Sejm RP ostatecznie zakazał uboju rytualnego zwierząt w Polsce! Była to wielka porażka PSL i ich mocodawców z lobby ubojowego (żydowsko-muzułmańskiego).

Odznaczony za zasługi dla rolnictwa zagranicznego:
Został odznaczony Orderem Wielkiego Oficera francuskiej Legii Honorowej oraz Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

17 listopada 2012 podczas XI kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego został honorowym prezesem tej partii.
W 2006 słuchacze Programu III Polskiego Radia przyznali Józefowi Zychowi nagrodę "Srebrne Usta 2005" za lapsus: Nie po raz pierwszy staje mi... przychodzi mi stawać przed izbą.