Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Leszek Żebrowski
leszek Żebrowski

(ur. 1955 w Warszawie) – polski historyk, ekonomista i publicysta. Badacz pol­skie­go podziemia niepodległościowego

Jest synem oficera Związku Walki Zbroj­nej i Armii Krajowej Franciszka Żeb­row­skie­go. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War­szaw­skie­go. Był pracownikiem naukowym. W latach 70. i 80. działał w opozycji anty­ko­mu­nisty­cznej. Współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Należał do NSZZ "Solidarność". Pisał w podziemnych tygodnikach "Głosie" oraz "Ładzie". Od 1992 do 2002 pracował na stanowisku kierowniczym w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Publikuje m.in. w "Naszym Dzienniku", "Naszej Polsce", portalu internetowym pch24.pl oraz w prasie polonijnej. W latach 90. pisał również dla dziennika "Nowy Świat" i "Gazety Polskiej". Był też publicystą Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jest także autorem wielu haseł z Encyklopedii Białych Plam, głównie na temat NSZ, NOW, NZW, GL, AL, UB, oraz biogramów osób związanych z tymi organizacjami.

Od lat 80. prowadzi badania dziejów polskiego podziemia nie­pod­leg­łoś­cio­we­go w czasie II wojny światowej i po 1945. Specjalizuje się w dziejach polskich narodowych organizacji konspiracyjnych w okresie II wojny światowej (Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej) i narodowego odłamu żołnierzy wyklętych (w tym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), w dziejach komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Pionier badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi w Polsce.


Publikacje

  • Brygada Świętokrzyska NSZ. Poznań–Warszawa: 1994 (współautor: Rafał Sierchuła)
  • Paszkwil Wyborczej. Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim. Warszawa: Burhart Edition, 1995
  • Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia. T. 1–3. Warszawa: Burhart Edition, 1994–1996 (wybór i opracowanie: Leszek Żebrowski)
  • Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 1-2. Siedlce: Związek Żołnierzy NSZ, 1997-1998 (współautor: Mariusz Bechta)
  • Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty. T. 1–3. Warszawa: Burhart Edition, 1997–1999 (wybór i opracowanie: Marek Jan Chodakiewicz, Piotr Gontarczyk, Leszek Żebrowski)
  • Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Warszawa: "Volumen", 1999 (wybór i opracowanie: Grzegorz Wąsowski, Leszek Żebrowski)
  • Kryptonim „Orzeł”. Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 1947–1954. Warszawa: IPN-Rytm, 2004 (wybór i opracowanie: Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Jacek Pawłowicz, Leszek Żebrowski)
  • Mity przeciwko Polsce. Żydzi. Polacy. Komunizm 1939-2012. T. 2. Seria: „Biblioteka Naszej Polski”. Capital s.c., 2012
  • Paszkwil Wyborczej. Capital, Warszawa, 2013. (Wznowienie poszerzone i uzupełnione o dokumenty i źródła, do których dotarł autor w ciągu 18 lat od pierwszego wydania)