Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Yelita dla nas Polaków!!!
 • Zabranie Polakom jako jedyny rząd w Europie – Karty Praw Podstawowych (osłona na czas bezrobocia)
 • Zmniejszenie zasiłku pogrzebowego o 50%
 • Zmniejszenie becikowego o 50%
 • 3 krotny wzrost podatku od “ użytków wieczystych
 • Likwidacja prawie wszystkich ulg podatkowych
 • 02.03.2012 – Sejm odrzucił w piątek obywatelski projekt ustawy zakładający wprowadzenie 49- proc. zniżki na bilety jednorazowe dla uczniów i studentów w autobusach i pociągach oraz rozszerzenie ulgi na przejazdy pociągami ekspresowymi – to wszystko oczywiście dla dobra uczniów i studentów !!!!
 • 2 miliony Polaków w “ pętli zadłużenia “ na 30 mld złotych. 14 mld złotych długu na kartach kredytowych.
 • Zadłużenie samorządów – 12 mld złotych.
 • Zadłużenie przedsiębiorstw – 240 mld złotych.
 • Długi polskich banków skomercjonalizowanych – 60 mld euro = ponad 240 mld złotych,
 • Zagrożone kredyty gospodarstw domowych – 36 mld.
 • Polska tonie w długach; wszyscy, od noworodków do emerytów, jesteśmy zadłużeni po 21,5 tys. zł na głowę.
 • Likwidacja 122 sądów rejonowych z 350.
 • Około 1500 placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, burs, schronisk młodzieżowych – chcą zlikwidować samorządowcy. Wynika to z uchwał intencyjnych o zamiarze zamknięcia placówek. Informacje Polska Agencja Prasowa zebrała w piętnastu kuratoriach oświaty.
  Zobacz, jak będzie wyglądała likwidacja szkół w poszczególnych województwach
  • W dolnośląskim samorządy chcą zlikwidować ok. 80 placówek oświatowych
  • W kujawsko-pomorskim prawie 200 szkół przeznaczonych do likwidacji
  • W lubelskim ponad 70 szkół do likwidacji
  • W lubuskim samorządy planują likwidację 77 placówek oświaty
  • W łódzkim zamierzają zlikwidować 70 placówek oświatowych
  • W małopolskim samorządy chcą zlikwidować kilkadziesiąt szkół
  • W opolskim 85 szkół i przedszkoli do likwidacji
  • W podkarpackim do likwidacji przeznaczono 150 szkół
  • W podlaskim samorządy chcą zamknąć 120 szkół
  • W pomorskim szkoły likwidowane głównie z powodu nowelizacji prawa
  • W śląskim do likwidacji 171 szkół i 2 przedszkola
  • W świętokrzyskim samorządy chcą zlikwidować 36 szkół
  • W warmińsko-mazurskim złożono 146 wniosków ws. likwidacji lub przekształcenia szkół
  • W wielkopolskim samorządy zamierzają zlikwidować 137 szkół
  • W zachodniopomorskim kuratorium ok. 200 wniosków dot. m.in. likwidacji szkół
 • podwyżka cen energii
 • podatek ekologiczny
 • podwyżka VAT na książki (lemingom i tak zbędne więc…)
 • podwyżka przeglądów rejestracyjnych aut
 • podwyżka akcyzy na papierosy
 • 20 mln w nagrodach dla rządu Tuska w 2010 roku
 • podatek od muzyki w klubach
 • podatek VAT 23, 24 w 2012, 25 w 2013
 • podwyżka opłat za dzierżawę gruntów
 • podwyżka VAT na żywność
 • dług publiczny blisko konstytucyjnego progu – wynosi teraz 815 mld złotych.
 • podatek katastralny od 2012 roku
 • podwyżka akcyzy na gaz od 2012 roku
 • podwyżka VAT na ubranka dziecięce
 • podwyżka opłat paliwowych
 • podwyżka cen żywności
 • podwyżka stóp a co za tym idzie problemy ze spłatami kredytów
 • brak rewaloryzacji progów podatkowych PIT
 • przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS= odebranie Polakom 35-40 letnich składek na ZUS
 • przedłużenie okresu składkowego do ZUS do 67 roku życia dla mężczyzn i 65 roku życia dla kobiet.
 • zerwanie umowy o budowę elektrowni atomowej na spółkę z Litwą
 • sprzedaż gazu łupkowego USA i podstawionym firmom rosyjskim za ok 5% wartości.
 • wprowadzenie podatku dachowego, śniegowego i od deszczówki
 • podatek od basenów
 • 240 tys PLN na prywatne loty Tuska – Samolot rządowy leci z Warszawy do Werony. Tam zabiera Donalda Tuska z ferii. Premier przylatuje do Warszawy na specjalną konferencję oraz służbowe spotkanie. I wraca rządową maszyną do Werony, aby kontynuować urlop. Rachunek? Około 240 tysięcy złotych
 • na podstawie parytetu wielkości kraju Polska ma prawo do zatrudnienia ok 300 osób w Parlamencie Europejskim w celu reprezentacji i obrony interesu narodowego. W PE pracuje zaledwie kilku Polaków [min Lewandowski]Dlaczego zrezygnowali z praw które nam się należą????
 • W perspektywie Polacy będą płacili ok 30% drożej za prąd ze względu na podpisany przez Tuska pakiet klimatyczny.
 • Podatek katastralny w wysokości 1% wartości nieruchomości już w 2014r.
 • 10% wzrost wysokości składki ZUS.
 • Rzeczywista prywatyzacja służby zdrowia w Polsce. Ubezpieczenie społeczne wynikające z zapłaconych składek ZUS praktycznie nie istnieje. Leki i usługi medyczne są defacto odpłatne. Bezrobotni maja być pozbawieni prawa do szczątków istniejącego jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego. Nie masz pracy i pieniędzy – umieraj

 • Samo podpisanie ACTA będzie kosztowało Polskę i Polaków dziesiątki miliardów złotych rocznie (prawa autorskie i wymóg oryginalności)

TYLE TRZEBA ZABRAC POLAKOM ABY ZAPLACIĆ

Donald Tusk spłacił z naszych pieniędzy

 • PZU – Eureko = 4,8 mld pln
 • Polska Telefonia Cyfrowa – Vivendi =1,25 mld pln
 • prezydencja UE = 430 mln pln /najdroższa z wszystkich dotychczasowych !!!

A takich bubli, zafundowanych nam przez ekipę Tuska, jest przecież dużo więcej – choćby nieodzyskane niemal 750 mln zł odszkodowania od chińskiego Covecu za klęskę przy budowie A2 czy 150 mln zł na łatanie dziury po fatalnie przygotowanej ustawie żłobkowej. Itp. itd.

 • dług publiczny = 400 mld pln za ostatnią kadencje Tuska.
 • umorzenie dla Rosjan = 1,2 mld pln
 • "Pomoc" dla Włoch – 6 mld euro = ok 27 mld złotych oprocentowane na 0.5%, kiedy brane przez nas kredyty z MWF sa oprocentowane 5% rocznie. Strata = 4,5% z kwoty 27 mld złotych = 1,215 mld złotych
 • 100 tys urzędników rocznie = 12 mld pln.
 • "rolowanie" polskiego długu ok 40 mld złotych rok w rok.
 • najdroższy gaz w Europie = 350$ za 1 tys m3 gdy Wlk Brytania płaci 193$ za 1 tys m3 /
 • Podpisany przez Tuska pakiet klimatyczny wejdzie w życie w 2013r i spowoduje wzrost cen prądu elektrycznego o 30 do 50%
 • 110 mld złotych na Euro 2012. Stadion w Warszawie = 2 mld złotych. Zamiast budować zakłady pracy i wysokich technologii dające miejsce pracy Polakom – wybudowali stadiony!
 • 200 mln złotych corocznych odsetek od elastycznej linii kredytowej 30 mld euro, podpisanej przez Tuska z której nie korzystamy. 200 milionów corocznie w błoto !!!
 • Podpisany przez Tuska “Eurofisc” umożliwi urzędnikom Unii natychmiastowe !!! sprawdzenie twojego stanu posiadania w Polsce.
 • Zakaz używania symboli państwowych na dyplomach.
 • Zakaz używania symboli państwowych poza okolicznościami wyznaczonymi przez administracje państwową.
 • Zmiany w programie nauczania języka polskiego i historii.
 • Platforma zamyka corocznie ok 500 szkól !
 • Zamierzają zamknąć 122 sądów rejonowych.
 • Cały czas zamykają dworce i linie kolejowe.
 • Likwidacja straży gminnych i miejskich na terenie całego kraju.
 • Zmniejszenie prawie o 50% liczby kapelanów wojskowych
 • podwyżka abonamentu RTV
 • Chcą nam zamknąć oczy – Ustawa o tajemnicy państwowej utajniająca prace rządu.
 • Chcą nam zamknąć usta – cenzura TV i Radia
 • Chcą nam zamknąć możliwość wyrażania naszego zdania – - Odmowa koncesji dla TV TRWAM /KRRiT Komorowski – Dworak + Luft/
 • Chcą nam uniemożliwić prywatny kontakt – ACTA, MSWiA za 170 mln złotych w ciągu 36 miesięcy ma stworzyć system nadzoru nad anonimowymi sieciami internetowymi TOR i Proxy.
 • 26.01.2012 – Tusk podpisuje ACTA /dziesiątki miliardów euro strat dla gospodarki/
 • 24.02.2012 – przerwanie programu budowy korwety Gawron. /Polska bez Marynarki Wojennej/
 • 02.03.2012 – PO poddaje w Sejmie pod glosowanie wniosek o sprzedaż Lotos-u Rosjanom. Wniosek zostaje odrzucony glosami PiS. Rosjanie są już właścicielami największego polskiego dystrybutora gazu butlowego “Intergaz” Maja zakusy na polski sektor bankowy.
 • 02.03.2012 – Tusk podpisuje “pakt fiskalny” co oznacza kontrole i zatwierdzanie polskich budżetów przez Niemcy.”

Opis kraju wskazuje, że pod względem ludności zajmujemy 34 miejsce na świecie z 38.441.588 ludzi. Średnia wieku wynosi 38.5 lat z tym, że kobiety żyją przeciętnie o 4 lata dłużej od mężczyzn. Wydaje się, że to jest właśnie przyczyna zmasowanego ataku na ustawę emerytalną i chęć wydłużenia czasu pracy dla kobiet. Niech umierają równo mężczyźni i kobiety.

Schody zaczynają się przy następnych parametrach, np. przyrost naturalny w 2011 roku wynosił 0.062% i stawia nas to jako kraj, na 200 miejscu na świecie. Wskaźnik urodzeń wynosi 10.1/1000 mieszkańców [dane z 2011] i stawia nas to na 191 miejscu na świecie!!!

Wskaźnik zgonów wynoszący 10.17/1000 mieszkańców [także w 2011] stawia nas na nieco lepszym bo 52 miejscu na świecie.

Ze wskaźnikiem migracji wynoszącym 0.47/1000 jesteśmy na 135 miejscu na świecie, co akurat jest dobrą pozycją.

Ale teraz zaczynają się jeszcze gorsze rzeczy. Współczynnik dzietności kobiet wynosi 1.3 na kobietę i stawia nas to na 208 miejscu na świecie. Spadek współczynnika dzietności poniżej 1.4 powoduje, że społeczeństwo takie skazane jest na wymarcie. Nie będzie miało siły rozwoju.

Co ciekawe, z gęstością łóżek – 6.62 na 1000 mieszkańców plasujemy się na 16 miejscu na świecie. Innymi słowy kolejki na leczenie nie są spowodowane brakiem łóżek czy szpitali, ale limitowaniem procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli celowym działaniem.

Wiąże się to bezpośrednio z wydatkami na edukację wynoszącymi 4.9% PKB, co stawia nas na 65 miejscu na świecie. Ale kolejne reformy edukacji od 1990 roku spowodowały, że większość młodzieży kończy naukę w 15 roku życia.

Od 1 września będzie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych nowa podstawowa programowa. Liczne środowiska prawicowe, a także część historyków uważają, że ograniczy ona nauczanie historii.

Zgodnie ze starą podstawą programową, uczniowie mieli dwa – poza propedeutyką w szkole podstawowej – pełne cykle kształcenia historii: od najdawniejszych dziejów człowieka i starożytności do czasów współczesnych. Raz w gimnazjum i drugi raz w szkołach ponadgimnazjalnych. MEN postanowił to zmienić, rozciągając program gimnazjum na pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Obecni uczniowie klas trzecich gimnazjum skończą naukę historii na pierwszej wojnie światowej, a już, jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, będą uczyć się historii po 1918 r. W drugiej i trzeciej klasie – zgodnie z realizowaną reformą – będą mieli obowiązkowy przedmiot “historia i społeczeństwo”, o ile zdecydują się uczęszczać np. do klasy przyrodniczej, politechnicznej lub ekonomicznej.

Jest to zabieg socjotechniczny mający na celu pranie mózgów młodych Polaków poprzez wykasowanie z ich wychowania wartości narodowych i katolickich.