Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Trybunał Konstytucyjny
- Afera uboju rytualnego!

Od 2013 rozpoczęła się brutalna nagonka na Polskę i Polaków, bo mię­dzy­na­ro­do­we lobby ubojowego straciło nagle spore zyski z rynku polskiego w związku z całkowitym jego zakazem w Polsce!

W Polsce interesy lobby ubojowego, reprezentują goje z PSL oraz tercet egzotyczny czyli żydowska tajna organizacja B'nai B'rith (po hebrajsku: Synowie Przymierza) i Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich w RP oraz Muzułmański Związek Religijny w RP.

Ze względu na olbrzymią korupcje w Polsce, międzynarodowe lobby ży­dow­sko-muzułmańskie znalazło - grupę polskich skorumpowanych i głupich gojów z PSL którzy za kasę wykonają krwawą i brudną robotę a nawet zła­mią polskie prawo!!!

Schemat korupcyjny jest prosty: lobby zleca PSL zalegalizowanie tego krwawego procederu, poprzez kupowanie przychylności urzędników, pos­łów i sędziów RP aby wprowadzić do polskiego prawa zapisy zgodne z ich życzeniem. Ubojnie (PSL) dokonują krwawych mordów rytualnych na zwie­rzę­tach i eksportują tak pozyskane mięso na eksport do Izraela i krajów mu­zuł­mań­skich. Zarobioną tak krwawo kasę przeznaczają na wsparcie PSL i lobbowanie w rządzie i parlamencie! Polskie goje wykonują brudną i krwawą robotę ale frykasy finansowe trafiają już tylko do zleceniodawców z lobby ubojowego!

W Polsce od każdej sztuki zamordowanej w ten sposób pobierana jest opłata żydowska (Kosher) która idzie do kieszeni ortodoksów ży­dow­skich (rasiści i nacjonaliści) oraz islamska (hallal) która idzie głównie na islamizację Polski.


Sygn. akt K 52/13
Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodiczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński (zdanie odrębne ad 1 i 2)
Leon Kieres
Teresa Liszcz (zdanie odrębne)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar (zdanie odrębne)
Piotr Tuleja (zdanie odrębne do pkt 1)
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (zdanie odrębne do pkt 1)
Andrzej Wróbel
Marek Zubik

Gdy Trybunał Konstytucyjny ogłaszał wyrok ws. uboju rytualnego. Tyle wielkich słów o wolności religijnej i prawach człowieka, by us­pra­wied­li­wić proceder, którego tak naprawdę usprawiedliwić się nie da bo cho­dzi o pieniądze i tylko pieniądze (ponad 1 miliard złotych).

prof. Rzepliński
prof. Rzepliński

Prezes TK – prof. Rzepliński wy­da­jąc wyrok uznający zakaz uboju ry­tu­al­ne­go za niekonstytucyjny – uciekł od ograniczenia go potrzeb wspólnot wyznaniowych. Uznał go za niekonstytucyjny w ogóle. Celu - na jaki przeznaczane jest mięso - nie brał w ogóle pod uwagę.
Tym samym otworzył drogę do uboju na cele komercyjne o co zabiegał PSL.!!!

Występujący w TK, w roli obrońców dotychczasowego prawa przed­sta­wi­cie­le Sejmu i Prokuratury Generalnej – reprezentowali stanowisko, iż wnio­sek należy oddalić, bo ubój religijny na potrzeby gmin w zasadzie i tak jest dopuszczalny. Nikt nie walczył o całkowity i bezwzględny jego zakaz. Prob­lem polegał tylko na stwierdzeniu, czy wymaga on zmiany dotychczasowej ustawy o ochronie zwierząt oraz czy powinien być dopuszczony na skalę masową, czy też ograniczony jedynie do zaspokajania potrzeb lokalnych tzw.wspólnot religijnych. (W gminach żydowskich skupionych jest w Polsce ok. 8 tys. członków, podczas gdy skala uboju przed wprowadzeniem zakazu sięgała kilku milionów sztuk drobiu i ponad 160 tys. sztuk bydła).
Przy czym zarówno prokuratura jak i przedstawiciel Sejmu argumentowali, że prawa religijne Żydów i muzułmanów nie doznają uszczerbku, jako że mają oni dostęp do koszernego mięsa sprowadzanego zza granicy. Tłumaczyli, że ochronie prawnej podlega właśnie zagwarantowanie dostępu do takiego mięsa, nie sam ubój.
Sam sposób zabijania, nawet występujący w imieniu Żydów mec. Mikołaj Pietrzak uznał, w chwili szczerości – za wstrząsający.

TK wydając wyrok uznający zakaz uboju rytualnego za niekonstytucyjny – uciekł od ograniczenia go potrzeb wspólnot wyznaniowych. Uznał go za niekonstytucyjny w ogóle. Celu - na jaki przeznaczane jest mięso - nie brał w ogóle pod uwagę. Tym samym otworzył drogę do uboju na cele komercyjne. Czego w gruncie rzeczy, przynajmniej formalnie Żydzi wcale się nie domagali. Czyli sytuacja wraca do tej jaka była przed ogłoszeniem zakazu. Rzeźnicy z PSL już liczą przyszłe zyski. ( Choć przez te dwa lata niewiele, albo wręcz nic nie stracili, zaczęli tylko eksportować mięso na inne rynki). No ale skoro można zarobić więcej to lepiej dla PSL bo liczy się tylko kasa.

Maria Gintowt-Jankowicz
Maria Gintowt-Jankowicz

Maria Gintowt-Jankowicz – Sędzia Sprawozdawca TK – fa­na­tycz­ka uboju ry­tu­al­ne­go i miłośniczka drę­cze­nia zwierząt od tego wy­ro­ku ma w Internecie ksywę „Krwawa Mery” !!!

Jedynym jasnym punktem dzisiejszego orzeczenia były stanowiska odrębne pięciorga sędziów TK. Jakkolwiek różnie rozkładali akcenty – wszyscy sprzeciwiali się przywróceniu uboju na skalę komercyjną.

"Osoby współczujące zwierzętom maja prawo do wolności od niepokoju o los zwierząt traktowanych tak masowo" - powiedziała sędzia Teresa Liszcz.
"Istnieje norma moralna, która wyklucza zadawanie nadmiernych cierpień zwierzętom" - mówił Piotr Tuleja.
"Konieczne jest wyważenie pomiędzy cierpieniem innych istot, a prawami religijnymi" - argumentowała Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Sędziowie nie zgadzający się z ostatecznym werdyktem zwracali też uwagę na demoralizujący aspekt takiej formy uboju dla całego społeczeństwa, które znęcania się nad zwierzętami nie toleruje. Jak również całych grup zawodowych zaangażowanych w ten proceder.. Zagadnienie moralności było istotne o tyle, iż polska Konstytucja stanowi, że swobodę praktyk religijnych można ograniczyć między innymi wtedy, gdy stanowią zagrożenie dla powszechnie obowiązującej moralności. Dlatego np. nie jest dopuszczalne w Polsce ani wielożeństwo, ani składanie ofiar ze zwierząt(obecnie wyjątek mordy rytualne) ani rytualne obrzezanie kobiet ani wiele innych motywowanych religijnie obrzędów. Niestety dzisiejszym wyrokiem ubój rytualny został z tej grupy wyłączony o co zabiegał PSL oraz ich klienci Żydzi i Muzułmanie a wykonali to skorumpowani sędziowie TK.

Marek Sawicki PSL
Sawicki ostrzegł, że trwałe zakazanie uboju rytualnego może doprowadzić do wzrostu bezrobocia (rzeźnie będą musiały zwalniać osoby, których zatrudnianie było opłacalne przy produkcji przeznaczonego na eksport koszernego mięsa). Były minister rolnictwa przekonywał też, że nie ma czegoś takiego jak "ubój humanitarny".

Stanisław Kalemba PSL
Według Kalemby za uchwaleniem ustawy o uboju rytualnym przemawiają: szacunek dla tradycji, i poszanowanie swobód religijnych islamskich i ży­do­w­skich w Polsce , względy społeczne i interesy ubojni PSL.

Krzysztof Borkowski PSL
właściciel mordowni Mościbrody, uważa, że jeśli ubój rytualny zostanie w Pol­sce zakazany, wielu rolników z PSL będzie sprzedawało żywe zwie­rzę­ta za granicę, a to oznacza mniejsze wpływy z eksportu mięsa i mniej miejsc pracy w Polsce.

Roman Giertych – kiedyś Naczelny Antysemita RP a obecnie Naczelny Goj RP
Zakaz uboju rytualnego zwierząt w Polsce jest „realnym przykładem antysemityzmu"
Mecenas Roman Giertych reprezentował Europejskie Stowarzyszenie Żydów. W jakiej sprawie? Oczywiście w sprawie uboju rytualnego. W ich imieniu Giertych sporządzi specjalny wniosek, w którym podważał konstytucyjność zakazu uboju rytualnego wprowadzonego przez Sejm. W internecie pojawiły się informacje że Giertych oprócz sowitej zapłaty od Żydów za plucie na Polskę i Polaków miał dostać prowizję za każde tak brutalnie zamordowane zwierzę po zalegalizowaniu krwawego uboju rytualnego zwierząt w Polsce, któremu jest przeciwnych ponad 80%Polaków!


Trybunał Konstytucyjny legalizując ubój rytualny na skalę przemysłową działał w interesie PSL dając opcję takiego uboju, ubojniom związanym z PSL a więc co za tym idzie gigantyczne pieniądze dla PSL w zamian za poparcie i opiekę PSL oraz rządu PO-PSL z Donaldem Tuskiem na czele jako Premierem.(który również popierał taki ubój).

Po zalegalizowaniu uboju rytualnego w Polsce na skalę przemysłową przez Trybunał Konstytucyjny, największą zagadką w sprawie były stany kont sędziów TK którzy głosowali za legalizacją uboju rytualnego ale sprawę szybko wyciszono a konta utajniono, dzięki opiece koalicji rządowej PO-PSL.

W Polsce od każdej sztuki zamordowanej w ten sposób pobierana jest opłata żydowska (Kosher) która idzie do kieszeni ortodoksów żydowskich (rasiści i nacjonaliści) oraz islamska (hallal) która idzie głównie na is­la­mi­za­cję Polski.

Ciekawostką jest co sędziach Trybunału Konstytucyjnego oraz o gojach z PSL i PO powiedział ortodoksyjny rabin Josew Owiada (przywódca partii religijnej Szas w Izraelu)

rabin Owiada
rabin Owiada

Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mie­li­by po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef pod­czas wystąpienia w sy­na­go­dze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Bę­dą pracować, bę­dą orać, bę­dą zbierać plony. My zaś bę­dzie­my tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych. – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził Owadia. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.

Natomiast Tomasz Miśkiewicz mufti Muzułmańskiego Związku Re­li­gij­ne­go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczący Najwyższego Ko­le­gium Muzułmańskiego Związku Religijnego stwierdził w prawie zakazu u­bo­ju rytualnego:

mufti Miśkiewicz
mufti Miśkiewicz

To policzek wymierzony w nas, w Islam – dlatego zapowiedział - nieposłuszeństwo wobec zakazu uboju rytualnego czyli wobec polskiego prawa!

Chodzi o miliony złotych, które firma, na­le­żą­ca do żony Miśkiewicza, czerpie z wys­ta­wia­nia certyfikatów halal i koszer a w przy­pa­d­ku zakazu uboju oznacza to straty fi­nan­so­we.

Muftiego poparł Nezar Charif, imam z warszawskiej gminy mu­zu­ł­mań­skiej. W rozmowie z "Dispatch International" opowiedział się on za wpro­wa­dze­niem szariatu w Polsce. "Szariat jest taki sam dla wszy­s­t­kich i dlatego jest lepszy niż polskie i europejskie prawo. Na tę chwilę w żadnym kraju na świecie nie obowiązuje prawdziwe prawo szariatu. Zostało ono wypaczone" - opowiadał Nezar Charif.

Nazarf Charif
imam Nazarf Charif

Pytany o ocenę fun­da­men­ta­li­s­tycz­nych sekt islamskich stwierdził: "Są wspaniali. Wszy­s­cy muzułmanie są fu­n­da­men­ta­li­s­ta­mi".
Naprawdę jednak nie chodzi o wolności religijne w Pol­s­ce których jest zbyt wiele, a muzułmanie w Pol­s­ce powinni mieć takie same prawa jakie w krajach islamskich mają chrześcijanie czy też ateiści.! Chodzi jak zwykle o kasę z tego brutalnego i krwawego uboju czyli o certyfikaty halal!

Gdański imam Hani Hraish zarzucił muftiemu Tomaszowi Miś­kie­wi­czo­wi, że wykorzystuje swoją funkcję do czerpania zysków z prywatnych interesów. - To karygodne - twierdzi Hraish.

Według niego, chodzi o miliony złotych, które firma, należąca do żony Miś­kie­wi­cza, czerpie z wystawiania certyfikatów halal i koszer.


Tak wygląda ubój rytualny zwierząt..... ( I etap islamizacji Polski)

ubój rytualny


a tak ubój rytualny niewiernych (taką przyszłośc zafundowali Polakom korumpowani sędziowie TK)

Ubój niewiernych
Ubój niewiernych