Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Wojciech Sumliński
Wojciech Sumliński

Wojciech Sumliński (ur. 15 kwietnia 1969 w Warszawie) – polski psycholog, dzien­ni­karz, publicysta. Pracował m.in. w „Ży­ciu”, „Gazecie Polskiej” i „Wprost”.

Absolwent psychologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę za­wo­do­wą rozpoczął w 1994 jako psycholog dzie­cię­cy w przedszkolu integracyjnym na wa­r­sza­w­skich Bielanach. W 1996 za­mie­sz­kał w Białej Podlaskiej, gdzie znalazł za­tru­d­nie­nie w lotniczej jednostce wojskowej 5058 jako psycholog badający studentów Szkoły Lotniczej w Dęblinie i konsultant do­wó­d­cy jednostki do spraw psychoprofilaktyki pilotów.

Jednocześnie rozpoczął pracę w lokalnej prasie jako dziennikarz śledczy. Był redaktorem naczelnym „Słowa Podlasia”. W 1997 otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych za cykl reportaży o nadgranicznej prze­stę­p­czo­ś­ci zorganizowanej, napisanych pod pseudonimem „Stefan Kukulski”. W 1999 był nominowany do nagrody „Press” w kategorii dziennikarstwa śledczego za publikacje o Henryku Goryszewskim, który pełniąc funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych, miał do­ra­dzać prywatnym firmom, jak unikać płacenia podatków.

W tygodniku „Wprost” ujawnił akta świadka koronnego, Jarosława So­ko­ło­wskie­go pseudonim „Masa” (2003) oraz materiały dotyczące kontaktów Andrzeja Kuny, Aleksandra Żagla i lobbysty Marka Dochnala z parą pre­zy­den­cką, Aleksandrem i Jolantą Kwaśniewskimi (2004–2006).

W roku 2006 ponownie nominowany do nagrody Press w kategorii dzie­n­ni­ka­r­stwa śledczego, za materiał opublikowany w tygodniku Wprost (wraz z Przemysławem Wojciechowskim), o powiązaniach polityków, służb spe­cja­l­nych i przestępczości zorganizowanej.

Autor książki pt. Kto naprawdę go zabił? o zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. W książce i wcześniejszym artykule prasowym na łamach Wprost Sumliński twierdził, że Waldemar Chrostowski, kierowca ks. Po­piełuszki był agentem SB.

Autor cyklicznego programu TVP pt. „Oblicza prawdy" o działalności Służby Bezpieczeństwa oraz reportaży telewizyjnych, m.in. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (w których ujawnił między innymi fakt współpracy dzie­n­ni­ka­rza Milana Subotića z WSI w 2007). Od sierpnia 2010 roku zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Podlaskiego.

29 lipca 2008 Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniając zażalenie pro­ku­ra­to­ra, zdecydował o aresztowaniu Wojciecha Sumlińskiego. Prokuratur prze­d­sta­wił mu zarzuty płatnej protekcji związane z rzekomym oferowaniem oficerowi WSI pozytywnej weryfikacji za pieniądze. Podstawą zarzutów pro­ku­ra­to­r­skich było zeznanie ppłk. Leszka Tobiasza, byłego oficera WSI i WSW, który nie został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję We­ry­fi­ka­cy­j­ną ds. WSI. W dniu, w którym zapadła decyzja o aresztowaniu, dziennikarz przekazał prasie osobisty list, w którym przedstawił swoje stanowisko. Dzień później, 30 lipca 2008, próbował podciąć sobie żyły w warszawskim kościele pw. św. Stanisława Kostki. Biegli psychiatrzy orzekli, że dzie­n­ni­karz nie może przebywać w areszcie śledczym, ostatecznie nie został w nim osadzony. W obronie Wojciecha Sumlińskiego stanęło kil­ku­dzie­się­ciu dziennikarzy. 16 grudnia 2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał w pierwszej instancji wyrok uniewinniający Wojciecha Sumlińskiego 1 września 2016 Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał ten wy­rok w mocy.

Wybrane publikacje

 • "Kto naprawdę go zabił?", Warszawa: Rosner i Wspólnicy 2005.
  ISBN 8389217048
 • "Teresa, Trawa, Robot. Największa operacja komunistycznych służb specjalnych", Warszawa: Fronda PL 2009. ISBN 978-83-60335-73-4
 • "Z mocy bezprawia. Thriller, który napisało życie", Warszawa: Fronda PL 2011. ISBN 978-83-62268-28-3
 • "Z mocy nadziei. Thriller, który pisze życie...", Wydawca: Wojciech Sumliński Reporter, 2014. ISBN 978-83-938942-0-8
 • "Lobotomia 3.0", Wojciech Sumliński Reporter, 2014.
  ISBN 978-83-938942-3-9
 • "Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego", Biała Podlaska 2015. ISBN 978-83-938942-9-1
 • "Czego nie powie Masa o polskiej mafii", Warszawa 2015.
  ISBN 978-83-938942-5-3
 • "Pogorzelisko", Warszawa 2016. ISBN 978-83-942934-5-1