Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów - polska organizacja pozarządowa z siedzibą we Wrocławiu. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy upamiętnienie tragicznego losu Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA. Praca Stowarzyszenia polega na ujawnianiu tych zbrodni i gromadzeniu dokumentacji na ich temat. .

Stowarzyszenie popularyzuje wiedzę o wydarzeniach z lat 1939-1947 w celu przeciwdziałania fałszowaniu informacji na temat stosunków polsko-ukraińskich. Wydaje również kwartalnik historyczno-publicystyczny Na Rubieży.

Do celów Stowarzyszenia należy również wspieranie i organizowanie budowy pomników oraz tablic pamiątkowych upamiętniających zbrodnie na ludności polskiej. Stowarzyszenie współpracuje z Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.