Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Stefan Starzyński
Stefan Starzyński
Stefan Starzyński

Stefan Starzyński ur. 19 sierpnia 1893 w Warszawie - zm. ok. 17 października 1943 prawdopodobnie w KL Dachau, polski polityk, ekonomista, publicysta, w latach 1934-1939 prezydent Warszawy.

Studiował ekonomię na Wyższych Kursach Handlowych (obecnie SGH). Równocześnie działał w Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej i należał do Związku Strzeleckiego. Od sierpnia 1914 w Legionach Polskich, brał udział w całym szlaku bojowym I Brygady. Po kryzysie przysięgowym był internowany w Beniaminowie. Po uwolnieniu działał w POW. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim jako szef sztabu 9 Dywizji Piechoty, a później oficer II (Wywiadowczego) Oddziału Sztabu Generalnego. Po przejściu do rezerwy m.in. członek Komisji Mieszanej Ewakuacyjnej w Moskwie, dyrektor Departamentu Ogólnego, a następnie wiceminister skarbu, poseł na sejm z ramienia BBWR, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, potem senator II RP.

2 sierpnia 1934 został mianowany komisarycznym prezydentem m.st. Warszawy.

Był inicjatorem planów rozwoju Warszawy. W wojnie obronnej 1939 po odmówieniu rozkazu ewakuacji ze stolicy, sprawował funkcję komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. Znakomity organizator, podtrzymywał ducha oporu ludności żarliwymi przemówieniami radiowymi. Zachowało się nagranie, w którym wypowiedział pamiętne słowa: "Chciałem, by Warszawa była wielka (...) I dziś widzę ją wielką ...". Po kapitulacji miasta był współtwórcą struktury administracji podziemnej. Aresztowany przez Niemców 27 października 1939, był więziony kolejno na Pawiaku w Warszawie, Moabicie w Berlinie, a następnie w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie przypuszczalnie został zamordowany jako prawdopodobną datę podaje się 17 października 1943.