Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Ryszard Siwiec
Ryszard Siwiec

Ryszard Siwiec (ur. 7 marca 1909 w Dę­bi­cy, zm. 12 września 1968 w Warszawie) – żołnierz AK, filozof, księgowy z Prze­myś­la. Protestując przeciwko inwazji na Cze­cho­sło­wa­cję dokonał 8 września 1968 samospalenia w czasie o­gól­no­kra­jo­wych dożynek na Stadionie Dzie­się­cio­le­cia w Warszawie w obecności szefów partii PZPR, dyplomatów i 100 tysięcy widzów.

W setną rocznicę urodzin Ryszarda Siw­ca, mieszkańcy Dębicy, z której pochodził, oddali mu hołd. Przybyli dyplomaci są­sie­dnich krajów, władze Podkarpacia i miasta, a także rodzina, córka Elżbieta i syn Wit Siwiec.

Z wykształcenia filozof – absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie odmówił pracy w szkolnictwie nie chcąc uczestniczyć w komunistycznej indoktrynacji młodzieży. Podjął pracę jako księgowy, dorabiając hodowlą kur i uprawą ogrodu. Miał pię­cio­ro dzieci.

Przez lata na prywatnej maszynie pisał i powielał ulotki podpisując je Jan Polak. Agresja na Czechosłowację z udziałem wojsk polskich przekonała go, że należy wstrząsnąć sumieniem rodaków. Formę samospalenia wybrał prawdopodobnie pod wpływem samospalenia w 1963 roku, mnicha buddyjskiego Thích Quảng Ðức Przed wyjazdem na dożynki do Warszawy sporządził testament oraz nagrał na taśmę magnetofonową antykomunistyczne przesłanie. Kończyły je słowa:

„Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie, opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno!”

Ryszard Siwiec na stadionie X-lecia
Ryszard Siwiec na Stadionie X-lecia

Jadąc do Warszawy pociągiem napisał list pożegnalny do żony, po akcie samospalenia prze­chwy­co­ny na poczcie przez Służ­bę Bez­pie­czeń­stwa, w kon­sek­wen­cji czego dotarł do niej do­pie­ro po 22 latach.

"Kochana Marysiu, nie płacz. Szkoda sił, a będą ci potrzebne. Jestem pewny, że to dla tej chwili żyłem 60 lat. Wybacz, nie można było inaczej. Po to, żeby nie zginęła prawda, człowieczeństwo, wolność ginę, a to mniejsze zło niż śmierć milionów. Nie przyjeżdżaj do Warszawy. Mnie już nikt nic nie pomoże. Dojeżdżamy do Warszawy, pisze w pociągu, dlatego krzywo. Jest mi tak dobrze, czuję spokój wewnętrzny jak nigdy w życiu."

Zanim oblał się rozpuszczalnikiem, rozrzucił w tłum ulotki z protestacyjnym apelem. Płonąc, krzyczał Protestuję i nie pozwalał gasić płomieni. Zmarł po 4 dniach w Szpitalu Praskim w wyniku odniesionych oparzeń (ponad 85% powierzchni ciała).

Jego protest został przemilczany przez wszystkie media oficjalne. Bez­poś­red­nim świadkom SB wmawiała, że Siwiec był niezrównoważony psy­chicz­nie.

Blisko pół roku później w Pradze na placu św. Wacława w proteście przeciwko inwazji podpalił się czeski student, Jan Palach. Palach mógł nie wiedzieć o proteście Siwca, bowiem pierwszą informację o jego czynie nadała dopiero w kwietniu 1969 (niemal 4 miesiące po śmierci Palacha) polska audycja Radia Wolna Europa.

W 1981 rodzina zmarłego własnym sumptem wydała broszurę opisującą jego czyn. W 1991 reżyser Maciej Drygas nakręcił poświęcony Siwcowi film Usłyszcie mój krzyk, nagrodzony potem Felixem na przeglądzie w Berlinie w kategorii filmu dokumentalnego. Wykorzystano w nim utajnione wcześniej zdjęcia Polskiej Kroniki Filmowej. Dopiero ten film wprowadził do zbiorowej świadomości Polaków postać Siwca.

W 2001 prezydent Republiki Czeskiej, Václav Havel przyznał pośmiertnie Ryszardowi Siwcowi order Tomáša Masaryka pierwszej klasy. 19 sierpnia 2003 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (rodzina zmarłego odmówiła przyjęcia odznaczenia od prezydenta Kwaśniewskiego 4 września 2003). 4 września 2006 w dniu święta narodowego Słowacji ambasador tego kraju František Ružička przekazał na ręce Wita Siwca, syna zmarłego nadany pośmiertnie Order Podwójnego Białego Krzyża III klasy.

Przy wejściu na Stadion Dziesięciolecia znajduje się tablica u­pa­mięt­nia­ją­ca czyn Siwca wmurowana z inicjatywy Tygodnika So­li­dar­ność.

Tablica na Stadionie Dziesięciolecia
Tablica na Stadionie Dziesięciolecia

Pochowany został w Przemyślu na Cmentarzu Zasańskim. Po­grzeb, choć największy w historii Przemyśla, nie stał się ma­ni­fes­ta­cją polityczną. W cza­sie jego przebiegu agenci SB roz­pusz­cza­li szeptane plotki, jakoby Si­wiec był alkoholikiem lub o­so­bą niezrównoważoną psy­chicz­nie.


W czerwcu 1991 Rada Miasta Przemyśla podjęła decyzję, aby nowy most, wybudowany w miejsce sta­re­go mostu wiszącego, nosił imię Ryszarda Siwca.

5 lutego 2009 jego imieniem (Siwiecova) nazwano jedną z ulic w Pradze przy której mieści się Instytut Badania Reżimów Totalitarnych (odpowiednik polskiego IPN) jest to jedyna ul. Ryszarda Siwca, w Polsce żadna z ulic nie nosi jego imienia (2009). Uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą odbyło się 13 lutego 2009. 7 marca 2009 roku, w setną rocznicę urodzin Siwca, Sejm upamiętnił jego osobę podjęciem specjalnej uchwały. Akt uchwalono w obecności wdowy po Siwcu, a także ambasadora Czech i przedstawiciela ambasady Słowacji.

Obecnie pojawiają się propozycje, aby imieniem Ryszarda Siwca nazwać powstający na miejscu stadionu X-lecia Stadion Narodowy. W sierpniu 2010 roku obelisk upamiętniający jego śmierć odsłonięto przed siedzibą Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze.