Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Jean-Luc Schaffhauser

Jean-Luc Schaffhauser (ur. 17 grudnia 1955 w Cambrai) – francuski po­li­tyk i ko­n­sul­tant, poseł do Parlamentu Euro­pej­skie­go VIII kadencji.

Jean-Luc Schaffhauser

Z wykształcenia teolog i filozof. Był za­tru­d­nio­ny w administracji rady regionalnej Alzacji. Pracował jako konsultant ds. mię­dzy­na­ro­do­wych m.in. dla Dassault Avia­tion. Mieszkał w Polsce i w Rosji, wszedł w skład komitetu sterującego francuskiej Unii Paneuropejskiej, za­kła­dał sto­wa­rzy­sze­nie Ren-Wołga.

W wyborach lokalnych w 2014 był głów­nym kandydatem Frontu Na­ro­do­we­go w Stra­s­bur­gu, uzyskując mandat radnego miejskiego. W wyborach europejskich w tym samym roku z listy FN został wybrany na euro­de­pu­to­wa­ne­go VIII kadencji.