Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Ruch Obywatelski Polski Śląsk

Ruch Obywatelski Polski Śląsk (ROPŚ) - stowarzyszenie założone w 1997 z siedzibą w Katowicach, działające głównie na terenie Górnego Śląska. ROPŚ jest organizacją pozarządową. Według deklaracji programowej ROPŚ ma na celu promowanie polskiego charakteru Śląska i Ślązaków, kultywowanie charakterystycznych dla Śląska wartości moralnych, promocję kulturalnych, ekonomicznych i społecznych potrzeb interesów regionu na terenie całego kraju oraz działanie na rzecz ochrony jego środowiska naturalnego. Obecnym prezesem ROPŚ jest Piotr Spyra.

Powstanie ruchu

Stowarzyszenie zapoczątkowało swoją działalność na Uniwersytecie Śląskim: absolwenci i studenci tej uczelni stanowią - istotną część środowiska ROPŚ.

Sporą grupę członków i sympatyków tworzą, związani z regionem, naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. ROPŚ zrzesza także przedstawicieli innych środowisk: działaczy samorządowych, dziennikarzy, lekarzy, nauczycieli, w tym rodowitych Ślązaków jak i potomków ludności napływowej.

Cele stowarzyszenia

Według deklaracji założycieli Ruch Obywatelski Polski Śląsk powstał jako: spontaniczna reakcja na próby podważenia polskości Górnego Śląska przez różne skrajne środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą. Zdaniem ROPŚ, który deklaruje iż Górny Śląsk jest i pozostanie polski, działania takie prowadzą niektórzy separatyści, niektórzy z liderów mniejszości niemieckiej w Polsce oraz politycy Związku Wypędzonych.

Celami ROPŚ, określonymi w statucie stowarzyszenia są:

  • ugruntowanie i rozwijanie polskiego charakteru Śląska i Ślązaków,
  • promocja bieżących potrzeb i interesów Śląska i Ślązaków w dziedzinie społecznej, ekonomicznej i kulturalnej,
  • kultywowanie śląskich wartości obyczajowych jako ważnych elementów kultury ogólnonarodowej,
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  • rozwijanie wśród mieszkańców innych części Polski zainteresowania Śląskiem, jego historią, kulturą i dniem obecnym.

Piotr Spyra był pomysłodawcą i do dzisiaj jest prezesem założonego w 1997 stowarzyszenia Ruch Obywatelski "Polski Śląsk". Do stowarzyszenia należą senator Bronisław Korfanty, była senator Jadwiga Rudnicka oraz radny Sejmiku Śląskiego Wojciech Skalik. ROPŚ kultywuje wśród mieszkańców Śląska poczucie polskości, przypomina o polskich korzeniach śląskiej kultury i tradycji regionalnej. W 1998 ROPŚ zorganizował protest przeciwko nadaniu członkowi władz rewizjonistycznego Związku Wypędzonych Herbertowi Hupce honorowego obywatelstwa Raciborza. ROPŚ organizował liczne debaty poświęcone kwestiom polskości na Śląsku i jest głównym oponentem separatystów z Ruchu Autonomii Śląska.[RAŚ]