Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA
Pomnik Ofiar Ludobójstwa
Projekt pomnika

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA - komitet popierający budowę pomnika ofiar Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, zamordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1947.

Pomnik ma upamiętniać męczeństwo i śmierć zarówno Polaków jak i innym polskich obywateli: Ukraińców, którzy nieśli pomoc i ratunek swoim polskim sąsiadom i za to ginęli oraz Żydów, Rosjan, Czechów i Ormian.

Budowa pomnika autorstwa prof. Mariana Koniecznego jest w trakcie realizacji - przewidywany koszt ok. 600 tysięcy złotych. Pomnik miał stanąć na placu Grzybowskim, ale jego forma wzbudza protesty przeciwników upamiętnienia tego ludobójstwa.Obecnie jego wzniesienie planowane jest we wrześniu 2009 na placu Szembeka w Warszawie


Apel Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Minęła 65. rocznica apogeum najokrutniejszego ludobójstwa, dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), ukraińskie formacje polityczne w służbie niemieckiej i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz dywizję SS Galizien na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP w latach 1939-1947. Tej zbrodni zapomnieć nie wolno!

O pamięć i cześć setek tysięcy niewinnych obywateli polskich: bezbronnych dzieci, kobiet i mężczyzn w tym ponad stu księży katolickich zarąbanych siekierami, zakłutych widłami i nożami, poprzerzynanych piłami, spalonych żywcem w kościołach, domach i zagrodach, topionych w bagnach, rzekach i studniach – upominamy się my, ocaleni z rzezi o pożogi, a wraz z nami nasze córki i synowie, nasze wnuki i prawnuki.

Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich nie obciążają narodu ukraińskiego. Odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa ponoszą nazistowskie organizacje OUN i tzw. UPA licząca niecały 1% narodu ukraińskiego, które mają na swoim sumieniu również kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych współrodaków – Ukraińców. Jesteśmy głęboko zainteresowani rozwojem przyjaznych stosunków z niepodległą Ukrainą, które można budować jedynie na historycznej prawdzie i pamięci narodowej! Ci, którzy usiłują usunąć tę zbrodnię z narodowej pamięci w imię doraźnych, politykierskich gier, stają się wspólnikami zbrodniarzy.

Celem Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Kresów Wschodnich II RP jest odsłonięcie monumentu w Warszawie we wrześniu 2008 roku. Pragniemy, aby ten pomnik, upamiętniał męczeństwo i śmierć zarówno Polaków jak i innym polskich obywateli: Ukraińców, którzy nieśli pomoc i ratunek swoim polskim sąsiadom i za to ginęli w męczarniach z rąk banderowskich morderców, oraz Żydów, Rosjan. Czechów i Ormian, których mordowano z tych samych powodów co Polaków.

Było to trzecie ludobójstwo dokonane na Polakach w czasie II wojny Światowej. Swoim bestialstwem przewyższało nawet ludobójstwa niemieckie i sowieckie. Również to trzecie ludobójstwo musi być potępione i nie może być zapomniane.

Budowa pomnika autorstwa prof. Mariana Koniecznego jest w trakcie realizacji – przewidywany koszt ok. 600 tysięcy złotych.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.

Darczyńców prosimy o wpłaty na konto

Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce: PLN: PL 79 2360 0005 0000 0045 5027 1630
lub na konto Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który jest instytucją pożytku publicznego, (można odpisać 1% w deklaracji podatkowej):
Bank Millenium 18 1160 2202 0000 0000 4263 6733 z dopiskiem: “Dar na Pomnik Kresowian”.

Z wyrazami najgłębszego szacunku
Prezes Komitetu
Jan Niewiński

Niestety ta patriotyczna akcja społeczna została zaatakowana przez tzw. intelektualistów którzy dążą do wyeliminowania ze zbiorowej pamięci Polaków, największej zbrodni ludobójstwa dokonanej na narodzie polskim przez nacjonalistów ukraińskich w XX wieku.[oficjalna nazwa a prawdziwa to faszyści i naziści] a także pamięci o polskich ziemiach wschodnich które trafiły pod okupację radziecką po 1945 roku.

Lista „intelektualistów” sprzeciwiających się budowie w Warszawie pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego przez faszystów ukraińskich z OUN-UPA, SS Gallizien, Batalion Nachtigall, Legion Ukraiński...

Inicjatorką protestu była Bogumiła Berdychowska, doradca Prezydenta RP a żyjąc na koszt polskich podatników była jednocześnie autorką antypolskiej akcji.

dr hab. Elżbieta Aranowska, Marek Balicki, Edwin Bendyk, Bogumiła Berdychowska, Michał Bilewicz, Bartłomiej Biskup, Seweryn Blumsztajn, Magdalena Bocheńska-Chojecka, Teresa Bogucka, prof. Barbara Bokus, Wojciech Borowik, Marek Borowski, Halina Bortnowska, Anna Borucka, Jacek Borucki, Danuta Borucka-Brukwicka, Stefan Bratkowski, Jerzy Brukwicki, Artur Buczyński, Grażyna Cieślak, Mirosław Chojecki, prof. Andrzej Chojnowski, dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Ewa Dobrowolska, Katarzyna Dobrowolska, Waldemar Dubaniowski, Irena Dierzgowska, Sergiusz Dzierzgowski, prof. Andrzej Friszke, Cezary Gawryś, prof. Bronisław Geremek, Jolanta Gołaś, Agnieszka Grudzińska, Adam Grzegrzółka, dr hab. Ola Hantiuk, Agnieszka Holland, Michał Jagieło, Andrzej Jagodziński, Zbigniew Janas, Andrzej Janiszewski, prof. Andrzej Janowski, dr Jacek Jarymowicz, prof. Maria Jarymowicz, Tomasz Jastrun, prof. Jerzy Jedlicki, dr Grażyna Kmita, prof. Mirosław Kofta, Katarzyna Kołodziejczyk, dr Joanna Konieczna, Piotr Kościński, Maciej Kozłowski, prof. Marcin Król, Stanisław Kryciński, prof. Ireneusz Krzemiński, Jan Kułakowski, Andrzej F. Kuroń, Danuta Kuroń, Maria Lehman, prof. UW Maria Lewicka, prof. Maria Lis-Turlejska, Regina Lityńska, Jan Lityński, Maciej Łętowski, prof. Piotr Madajczyk, Andrzej Mandalian, Andrzej Mańkowski, Wojciech Mańkowski, dr Mariusz Maszkiewicz, Wojciech Maziarski, Tadeusz Mazowiecki, prof. Andrzej Mencwel, prof. UW Włodzimierz Mędrzecki, Martyna Michalik, dr Alina Molisak, dr Grzegorz Motyka, prof. Zdzisław Najder, Zbigniew Nosowski, Katarzyna Nowak, Janusz Onyszkiewicz, ks. Stanisław Opiela, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Wiktor Osiatyński, Grzegorz Pac, Elżbieta Petrajtis-O'Nell, Adam Pomorski, Sławomir Popowski, Danuta Przywara, Wacław Radziwinowicz, prof. Adam Daniel Rotfeld, Anna Monika Rómmel, K. Rómmel, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, ks. Aleksander Seniuk, Witold Sielewicz, Magdalena Smoczyńska, prof. Elżbieta Smułkowa, dr Danuta Sosnowska, prof. Tytus Sosnowski, dr Wojciech Stanisławski, Joanna Staręga-Piasek, Tomasz Stryjek, Piotr Syrowiński, prof. Barbara Szacka, Anna Szeptycka, prof. Maria Szeptycka, dr Andrzej Szeptycki, dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, Joanna Szwedowska, gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski, Krzysztof Śliwiński, Marcin Święcicki, dr Adam Tarnowski, dr Zuzanna Toeplitz, Andrzej Wajda, dr Katarzyna Walewska, Piotr Wertenstein-Żuławski, Katarzyna Winiarska, Paweł Winiarski, Andrzej Wielowieyski, Zofia Winawer, Jolanta Wiszowata, Marcin Wojciechowski, Piotr Wojciechowski, Natalia Woroszylska, Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Jakub Wygnański, Krystyna Zachwatowicz- Wajda, prof. Leszek Zasztowt.

Drogą elektroniczną podpisy złożyli: Michał Boni, Jacek Kastelaniec, Piotr Kosiewski, prof. UKSW Piotr Mitzner, prof. Jerzy Pomianowski, Paweł Smoleński, Joanna Szczęsna, Barbara Toruńczyk.

Ciekawostką jest to że w tym samym czasie na Krymie (Ukraina), 17.09.2007r został odsłonięty taki sam pomnik poświęcony wszystkim ofiarom faszyzmu ukraińskiego (OUNUPA, SS Gallizien, Legion Ukraiński, Nachtigall) bez względu na nację zamordowanych.

Drugą ciekawostką jest fakt że na liście tej są osoby powiązane rodowodowo lub politycznie z komunistami i lewakami z antypolskich formacji KPP, KPZU,KPZB,PPR,PZPR z nacjonalistami ukraińskim OUN-UPA a także osoby będące w PRL na listach konfidentów SB.

Trzecią ciekawostką jest fakt że protest Berdychowskiej został pozytywnie przyjęty przez polityków związanych z KUN - Kongres Ukraińskich Nacjonalistów.

Przypomnijmy że KUN – to Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN) – ukraińska, prawicowa, nacjonalistyczna i antypolska partia polityczna. Kongres został utworzony 18 października 1992, a zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Jarosławy Stećko, (żony czołowego faszysty ukraińskiego Jarosława, marionetkowego premiera tzw. rządu banderowskiego) kierującej partią nieprzerwanie do swojej śmierci w 2003. Partia uważa się za spadkobierczynię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Program: - oparty jest na założeniach nacjonalizmu ukraińskiego, za swoich ideologów uznaje Mykołę Michnowskiego i Dmytra Doncowa, postuluje utworzenie ukraińskiego państwa narodowego, domaga się m.in. przyznania członkom OUN-UPA statusu uczestników działań wojennych, wypłacenia przez Federację Rosyjską odszkodowań finansowych, korekty granicy z Polską poprzez oderwanie od Polski podkarpacia i lubelszczyzny, gloryfikuje ukraiński faszyzm OUN-UPA, zaciera ślady ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Podolu, Małopolsce Wschodniej i Lwowie połączonego z czystkami etnicznymi dokonanymi przez OUN-UPA na Polakach.