Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Andrzej Nowak
Andrzej Nowak
Andrzej Nowak

Andrzej Nowak (ur. 12 listopada 1960 w Krakowie) - polski historyk, publicysta, sowietolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, docent w Instytucie Historii PAN (kierownik pracowni Dziejów Rosji i ZSRR w IH), członek Polskiej Akademii Umiejętności, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arcana". Poza tym dwumiesięcznikiem jego teksty publikuje "Nasz Dziennik", "Rzeczpospolita", "Gazeta Polska", "Nasza Polska", "Dziennik Polski" oraz "Najwyższy Czas!".

W 1980 został członkiem NSZZ "Solidarność", do którego należał do 1991. Przez cały ten okres publikował w Tygodniku "Solidarność". Reprezentował "Solidarność" na międzynarodowych konferencjach m.in. dotyczącej Praw Człowieka w 1989 w Leningradzie.

Pod koniec lat 80. był redaktorem "Bibliotekarza" wydawanego na Uniwersytecie Jagielońskim.

Na początku lat 90. był redaktorem działu zagranicznego w "Czasie Krakowskim".

Od 1987 wraz z prof. Ryszardem Legutką i prof. Ryszardem Terleckim zaczął wydawać w podziemiu krakowskiej "Solidarności" pismo "Arka", którego w latach 1991 - 1994 był redaktorem naczelnym, na bazie którego powstał prawicowy dwumiesięcznik "Arcana", któremu przewodzi do dnia dzisiejszego. Pismo pod jego redakcją początkowo zaczęło skupiać się głownie na opisywaniu dziejów PRL-u i konieczności rozliczenia tego okresu oraz na obronie rządu Jana Olszewskiego. Na łamach tego dwumiesięcznika swoją działalność rozpoczynali m.in. Dariusz Gawin, Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, Paweł Zyzak, Marek Kornat i Aleksander Kopiński.

W latach 1993 - 1995 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Radia Kraków.

W styczniu 2001 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy: Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918-1920. Zajmuje się głównie historią polityczną i myślą polityczną Europy Wschodniej XIX-XX w. Znawca historii stosunków polsko-rosyjskich.

Był promotorem pracy magisterskiej Pawła Zyzaka "Lech Wałęsa. Idea i historia" obronionej w czerwcu 2008. Praca ta, a zwłaszcza oparta na niej książka Zyzaka "Lech Wałęsa. Idea i historia", wydana w wydawnictwie Andrzeja Nowaka "Arcana" były przedmiotem kontrowersji, w wyniku czego minister ds. szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wydała polecenie przeprowadzenia kontroli "w związku z nieprawidłowościami me­to­do­lo­gicz­ny­mi w procedurze przygotowania, zrecenzowania i obrony pracy ma­gis­ter­skiej pana Pawła Zyzaka na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ujawnionymi w artykułach prasowych i szerokiej debacie publicznej". Na żądanie premiera Donalda Tuska minister Kudrycka ostatecznie wycofała się z tej decyzji.

Były profesor Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu. W 2005 członek Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Wykładał historię Europy Wschodniej m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Columbia, Harvard), Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Tokijskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas.

Od lat domaga się gruntownej lustracji środowiska naukowego oraz wydania przez Rosję archiwów II RP i tych dotyczących zbrodni katyńskiej. Jest zwolennikiem lustracji i pełnej jawności akt IPN.

Należy do krytyków książek Jana Tomasza Grossa dotyczących stosunków między Polakami i Żydami. Mocno zaangażował się w poparcie antygrossowej kampanii prof. Jerzego Roberta Nowaka wraz, z którym uczestniczył w czerwcu 2008 w jednym z takich spotkań w Krakowie. Jest przeciwnikiem i głównym krytykiem tzw. "poprawności politycznej".


Publikacje

  • Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu
  • Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej 1733-1921
  • Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej
  • Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego
  • Historia politycznych tradycji
  • Hołd Katyński (esej: Pamięć Katynia: łańcuch niewidzialny), wyd. Biały Kruk (2010)
  • Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920, wyd. Biały Kruk (2010)