Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Agnieszka Milbrandt
Agnieszka Milbrandt

Dyrektor Społecznej Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 30 i Społecznego Gim­na­zjum nr 5 w Warszawie, a rów­no­cześ­nie skarbnik Towarzystwa Oświaty Niepublicznej, sku­pia­ją­ce­go dyrektorów prywatnych szkół z całej Polski.

Pełni funkcję skarb­ni­ka ży­dow­skiej loży w Polsce - B’nai B’rith po hebrajsku Synowie Przymierza która ma już pełną kontrolę nad Kancelarią Prezydenta RP, rządem a szczególnie MSZ oraz ma olbrzymie wpływy w telewizji publicznej i stowarzyszeniach odpowiedzialnych za kulturę, nauczanie, zdrowie i kształtowanie polskiej opinii publicznej.

Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego z 22 listopada 1938 roku, rozwiązujący antypolskie organizacje masońskie w Polsce.

W 2007 po niemal 70 latach nieistnienia odrodziła się w Polsce jedna z najbardziej znaczących organizacji Żydowskich – B’nai B’rith - Loża Polin.
Instalacja loży miała miejsce dokładnie w dniu 9 września 2007 r za zgodą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego?! Nie pisały oczywiście o tym gazety, nie informowała również telewizja, ale wzmiankę na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ambasady USA w Polsce.

Będąc równocześnie skarbnikiem Towarzystwa Oświaty Niepublicznej, skupiającego dyrektorów prywatnych szkół z całej Polski umożliwia loży B’nai B’rith - Loża Polin na utrzymywanie pełnej kontroli nad polską oświatą.