Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Antoni Michnik

Syn Adama Michniku i Barbary Szwedkowskiej, prawniczki z Sopotu, nazywaną kiedyś "prokuratorem Solidarności" jego rodzicami chrzestnymi byli Lecha Wałęsa i żona Zbigniewa Bujaka, a chrztu udzielał mu ks. prałat Henryk Jankowski. Nadanym synowi imieniem Adam Michnik uhonorował Antoniego Słonimskiego, u którego sekretarzem był w młodości. Syn, od urodzenia (w latach 80-tych XX w.) do zdania matury w 2003 r., mieszkał z matką w Sopocie, a ojciec odwiedzał go w weekendy, zabierał też syna na wakacyjne podróże do ciepłych krajów.

Antoni Michnik

Wszystkie swoje osiągnięcia zawdzięcza magii nazwiska Michnik i pozycji swojego ojca Adama Michnika.

Antoni Michnik zdał maturę w III Liceum Ogólnokształcącym Marynarki Wojennej w Gdyni, w czasie nauki był laureatem i finalistą wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych, m.in. zajął piąte miejsce na National Geographic Geographical World Championship w 2003 r. Był również dwukrotnym stypendystą MENiS a także wieloletnim uczestnikiem programu „Odyseja Umysłu”, w ramach którego zajął w roku 2002 w światowych finałach drużynowe czwarte miejsce. Poza tym był zwycięzcą konkursu na pracę roczną z antropologii kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, praca pt.: „Różne nurty mitu habsburskiego i jego dzisiejszej recepcji”.

Studente Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ma na swoim koncie publikacje: Magnetyzm i tarcie (fragment powieści), „Migotania przejaśnienia” 1-2 (18-19) 2008, arkusz prozatorski; Filmowe źródła „trylogii drogi” Davida Lyncha, „Kwartalnik Filmowy” nr 64, zima 2008; Mieszczańskie wątki mitu habsburskiego, [w]: Pongo. Szkice z antropologii literatury, Warszawa 2009. Publikował również w Kwartalniku Filmowym, Kontekstach, jest współpracownikem Radia „Roxy” i Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Należy do Warszawskiego Koła Leksykograficznego.

Jest aktywnym członkiem antypolskiej „Krytyki Politycznej”.

W kawiarni „Nowy Wspaniały Świat” w ramach zajęć tzw. Uniwersytetu Krytycznego prowadził a dniach 6.10.2010 – 19.01.2011 r. wykłady zatytułowane „Muzyka i Wizualność w czasach popkultury”, projekt ten był finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wcześniej, w maju 2009 r. w Sejnach uczestniczył w uroczystości wręczenia Claudio Magrisowi nagrody „Człowiek Pogranicza”.
Z pobytu tam zachowało się zdjęcie oraz wspomnienie uczestników o Adamie Michniku, który jak zanotowano – przedstawiał się jako „przyszła łżeelita”. Natomiast w 2008 r. w ramach Festiwalu Nauki w Instytucie Socjologii UW miał wykład „Kino Davida Lyncha: mity i prawdy”, o którym zachowała się w internecie dość kąśliwa recenzja.

Na jednym z forum internetowych, w pewnym komentarzu, wymieniono nazwisko Antoniego Michnika w kontekście powstającego projektu nowej partii, tzw. „Partii Eksperckiej”.

„Jeśli masz już dosyć obecnych układów, i chciałbyś mieć realny wpływ na losy Naszego Udręczonego Kraju, daj nam znać! Powstaje nowa partia i nowa jakość w polityce! Napisz na biuro@partiaekspercka.pl. Finansuje nas AGORA i ITI a w zarządzie są eksperci tej miary co Michał Tusk, Tadeusz Komorowski i Emil Palikot rzecznikiem prasowym jest Antoni Michnik zaś stronę prawna reprezentuje Joanna Niesiołowska-Księżak”.

Jest przysłowiowym oczkiem w głowie Adama Michnika który marzy aby Antoni został kiedyś..Premierem RP lub Prezydentem RP!!!