Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Lista europosłów PO i PSL którzy nie potępili nacjonalizmu i szowinizmu ukraińskiego z partii Svoboda wbrew rezolucji Parlamentu UE!

Europarlament przyjął rezolucję wzywającą do szybkiego sto­wa­rzy­sze­nia Ukrainy z Unią Europejską. Deputowani z PO i PSL nie poparli jednak poprawki potępiającej neo-banderowców, za to wyrazili troskę o to­le­ran­cję dla mniejszości seksualnych nad Dnieprem.

Poniżej lista polskich eurodeputowanych z PO-PSL którzy nie potępili nacjonalistów ukraińskich z neonazistowej partii Svoboda, szkodząc w ten sposób Polsce i Polakom mieszkającym na Ukrainie.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Wybrani z listy Platformy Obywatelskiej

 • Piotr Borys - należał do UW i PD. W 2006 przeszedł do PO.
 • Jerzy Buzek - premier rządu RP w latach 1997–2001. Został zwerbowany przez Wywiad Wojskowy PRL w roku 1971 przed wyjazdem na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii (1971-72r). W 1972 roku przekazano agenta do dyspozycji Służby Bezpieczeństwa - jako TW Karol. W roku 1976 miał być wykorzystany przez SB do rozpracowania środowiska akademickiego po wydarzeniach 1976 roku. Był cennym informatorem na Politechnice Gliwickiej.
 • Małgorzata Handzlik - posługuje się biegle esperanto (zajmuje się promocją tego języka).
 • Jolanta Hibner - od 1976 pracowała w Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "ENERGOPOL" Warszawa. Od 1990 była zatrudniona na stanowiskach naczelników w warszawskich urzędach. W latach 1994– 2002 była radną m.st. Warszawy, działała w AWS i SKL
 • Danuta Hübner – w latach 1970 – 1987 należała do partii komunistycznej PZPR a później do postkomunistycznego Stowarzyszenia Ordynacka. Jej ojciec Ryszard Młynarski był komunistą i szefem krwawego UB w Nisku na Podkarpaciu. Dziadek – Józef Młynarski również ochotniczo wstąpił do UB.
 • Danuta Jazłowiecka - w latach 1992–1993 była założycielką i koordynatorką PolskoAmerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej. Od 1993 do 1995 sprawowała funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Polskiego Radia Opole.
 • Sidonia Jędrzejewska - w latach 2008–2009 wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Filip Kaczmarek – należał do NZS, Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, UW i PO od 2004.Od 1993 do 1995 pracował w "Głosie Wielkopolskim", a w latach 1995–1996 w wielkopolskim oddziale Telewizji Polskiej.
 • Lena Kolarska-Bobińska - była dyrektor Instytutu Spraw Publicznych. Żona dziennikarza Krzysztofa Bobińskiego prezesa zarządu Fundacji "Unia & Polska".
 • Jan Kozłowski - poseł do PE od 4 marca 2010. Prezes Polskiego Związku Rugby, były prezydent Sopotu, były marszałek województwa pomorskiego. Działał w PK, SKL, AWS, PO.
 • Krzysztof Lisek – działał w NZS,KLD,UW i PO.
 • Elżbieta Łukacijewska - w 1998 powołano ją na funkcję wójta gminy Cisna, była także wiceprzewodniczącą konwentu wójtów gmin bieszczadzkich.
 • Bogdan Marcinkiewicz - zawodowo związany z branżą górniczą i gazowniczą. Został prezesem firmy wykonującej usługi w zakresie gazownictwa. Założył też z amerykańskim wspólnikiem spółkę, zajmującą się proekologicznymi inwestycjami w gospodarce gazami odpadowymi.
 • Sławomir Nitras - od 1998 do 1999 był dyrektorem gabinetu wojewody koszalińskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w zarządzie Koszalińskich Kopalni Surowców Mineralnych "Kruszywa Koszalin" S.A. Kolejne trzy lata zajmował się prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej.
 • Jan Olbrycht - w latach 1990–1998 pełnił funkcję burmistrza miasta Cieszyna. Od 1998 do 2004 był radnym sejmiku, a do 2002 także marszałkiem województwa śląskiego. Działał w Akcji Wyborczej Solidarność.
 • Jacek Protasiewicz – działał w NZS,KLD,UW a od 2001 w PO.
 • Jacek Saryusz-Wolski - jest dyrektorem Instytutu Unii Europejskiej w Collegium Civitas, przewodniczącym Centrum Europejskiego Natolin i Fundacji Kolegium Europejskie, członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie. Wchodzi w skład Rady Polskiego Instytutu Spraw Mię­dzy­na­ro­do­wych.
 • Joanna Skrzydlewska - jest wnuczką kwiaciarki z Zarzewia, założycielki firmy "H. Skrzydlewska" i córką największego przedsiębiorcy pogrzebowego w województwie łódzkim, radnego Witolda Skrzydlewskiego. Związana z łódzkim sportem; objęła funkcję honorowego prezesa klubu żużlowego Orzeł" Łódź, była też członkiem zarządu klubu piłkarskiego Widzew Łódź.
 • Bogusław Sonik – działał w KOR, NSZZ Solidarność, SKL, AWS i PO.
 • Róża Thun - prawnuczka endeckiego działacza Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Córka hrabianki Marii Karoliny Plater-Zyberk z Wabolu herbu Plater i profesora Jacka Woźniakowskiego, inicjatora wydawnictwa "Znak" i byłego prezydenta Krakowa. Od 1981 żona Franza Grafa von Thun und Hohenstein (ur. 1948).Działała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, KIK, UD, UW i PO.
 • Rafał Trzaskowski - w okresie 2000–2001 był doradcą sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Jacka Saryusz-Wolskiego. W 1998 został wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a w 2002 w Collegium Civitas.
 • Jarosław Wałęsa - jest synem przywódcy NSZZ „Solidarność”, Lecha i Danuty Wałęsy.W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi został posłem. Objął stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Tybetu. 11 stycznia 2009 został wybrany na członka prezydium Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.2 września 2011 doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, w którym kierowany przez niego motocykl zderzył się z innym pojazdem w miejscowości Stropkowo koło Sierpca. Rodzina Wałęsów jest chroniona w Polsce przed prawem wymyślonym terminem „pomroczność jasna”
 • Paweł Zalewski - w 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. szkolnictwa wyższego. Należał do PK, SKL, Przymierza Prawicy, PiS oraz PO.
 • Artur Zasada - był zatrudniony m.in. w PP Poczta Polska i Ministerstwie Łączności. Pracował następnie jako menedżer ds. kontaktów międzynarodowych, a także specjalista ds. marketingu w firmie transportowej. Później został dyrektorem oddziału Totalizatora Sportowego. Działał w Ruchu Młodzieży Niezależnej. Działał następnie w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, a w latach 2001–2002 w Przymierzu Prawicy a od 2009 w PO.
 • Tadeusz Zwiefka - był szefem redakcji poznańskiego ośrodka regionalnego TVP, sprawozdawcą parlamentarnym i prezenterem Wiadomości w TVP1, a następnie – szefem szczecińskiego ośrodka TVP. Prowadził program reporterów Telekurier w re­gio­nal­nej TVP3

Wybrani z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 • Andrzej Grzyb - działał w prokomunistycznym ZSL a później w PSL. Zasiadał w Parlamentarnym Zespole Strażaków, należy do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie.
 • Jarosław Kalinowski - były wicepremier i były minister rolnictwa, były wicemarszałek Sejmu i były prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 • Czesław Siekierski – działał w ZMW, prokomunistycznym ZSL a później w PSL. Ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Arkadiusz Bratkowski - poseł do PE od 7 grudnia 2011, mandat w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego. W 1993 ukończył zaoczne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w filii w Rzeszowie. Działał w prokomunistycznym ZSL a później w PSL.