Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Irena Ewa Lipowicz
Irena Ewa Lipowicz

(ur. 9 czerwca 1953 w Gliwicach) – praw­ni­czka i dyplomata, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pos­ła­nka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000–2004 ambasador RP w Austrii, od 2010 rzecznik praw obywatelskich.
W latach 1991–2000 sprawowała man­dat posła I, II oraz III kadencji, wy­bie­ra­ne­go w Katowicach (była bezpartyjnym kan­dy­da­tem z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności). W 2008 została dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, razem z profesor Gesine Schwan została współ­prze­wo­dni­czą­cą Forum Polsko-Niemieckiego.

W 2010 klub parlamentarny PO przedstawił jej kandydaturę na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wielka zwolenniczka legalizacji okrutnego uboju rytualnego zwierząt w Polsce oraz islamizacji Polski!

Wspierała mocno ortodoksyjnych Żydów i Islamistów w walce o narzucenie Polsce okrutnych i krwawych praktyk mordów rytualnych zwierząt z których to czerpią oni gigantyczne zyski w postaci opłat kosher(żydowska) i halal (islamska).

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Kon­sty­tu­cyj­ne­go zakaz uboju rytualnego w Polsce co nakazał jej Muzułmański Związek Religijny w RP i Europejski Związek Żydów o czym poinformowała na kon­fe­ren­cji na temat "Diagnoza zjawiska antysemityzmu w Polsce".

Irena Ewa Lipowicz to zwolenniczka skrajnego okrucieństwa wobec zwie­rząt!