Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Maciej Kuroń
Maciej Kuroń
Maciej Kuroń

Maciej Kuroń (ur. 8 marca 1960 w War­sza­wie, zm. 25 grudnia 2008 w Izabelinie) – po­l­ski kucharz, dziennikarz, publicysta ku­li­nar­ny, prezenter programów telewizyjnych o te­ma­ty­ce kulinarnej. Syn Grażyny i Jacka Ku­ro­niów.
Celebryta i „Pierwszy kucharz III RP”

W październiku 1979 rozpoczął studia na Wy­dzia­le Historycznym Wyższej Szkoły Pe­da­go­gi­cz­nej w Olsztynie. Po strajkach Sierpnia 1980 i powstaniu Solidarności był inicjatorem powołania niezależnej organizacji studenckiej w Olsztynie. W dniach 18-19 października 1980 r. uczestniczył w zjeździe założycielskim w Warszawie. Jako delegat olsztyńskiej WSP wchodził w skład Ogól­no­polskiego Komitetu Założycielskiego - „Niezależne Zrzeszenie Studentów”.
Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został internowany w Białołęce i bezpośrednio po tym relegowany z uczelni.

Po stanie wojennym wyjechał do USA, kształcił się w The Culinary In­sti­tu­te of America.

Jego ojcem był wpływowy „polityk Okrągłego Stołu” - Jacek Kuroń.

Jacek Kuroń
Jacek Kuroń

Maciej nie poszedł jednak w ślady ojca i nie za­jął się polityką. Życie poświęcił swej naj­wię­kszej pasji - gotowaniu. Kuroń był autorem m.in. "Kuchni Polskiej. Kuchni Rze­czy­po­s­po­li­tej Wielu Narodów".

Jednak dzięki nazwisku i układom ojca Jacka został celebrytą i „Pierwsym kucharzem III RP”.

W telewizji prowadził własne programy kulinarne: Niebo w gębie w WOT, Gotuj z Kuroniem i Kuroń raz w TVN oraz teleturniej kulinarny Graj z Kuroniem w TVP1. W 1998 został uhonorowany nagrodą Wiktora.

Zmarł nagle 25 grudnia 2008 w swoim domu w Izabelinie koło Warszawy z powodu ciężkiej niewydolności krążenia. 7 stycznia 2009 został po­cho­wa­ny na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Miał żonę Joannę i czworo dzieci: Jana, Jakuba, Kacpra i Gaję.

Bracia – Jan i Jakub, poszli w ślady ojca Macieja - przygotowywali m.in. przepisy kulinarne dla Biedronki oraz dostali własny program w telewizji "Kuroniowie rozgryzają".