Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
dr Lucyna Kulińska
Lucyna Kulińska
dr Lucyna Kulińska

dr Lucyna Kulińska - doktor nauk z zakresu historii i politologii, o specjalności: globalizacja, najnowsza historia Polski, najnowsza historia świata, problemy agresji i przemocy. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH w Krakowie. Pracuje w Zespole Politologii i Historii AGH . Rozprawa doktorska nt. Obóz Narodowy w Polsce w latach 1944-1947 (Stronnictwo Narodowe i Organizacja Polska), obroniona na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w roku 1997.

Jest autorką wielu publikacji. Obecnie (2007) przygotowuje kolejne tomy poświęcone zbrodniom popełnionym na Polakach zamieszkujących Małopolskę Wschodnią w latach 1942-1944 oraz pracę poświęconą stosunkom polsko–ukraińskim w ostatniej dekadzie II Rzeczypospolitej.

Była jedną z organizatorek wystawy w krakowskim Pałacu Sztuki pt. Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące zorganizowanej pod patronatem Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.

Na AGH jako pracownik dydaktyczny prowadzi m.in. seminaria z Dziejów górnictwa i hutnictwa na Zaolziu oraz Konsekwencji rozwoju technicznego w wojskowości. Jest autorką wielu książek historycznych, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych


Publikacje:

  • Lucyna Kulińska. Narodowcy. Z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 1999.
  • Lucyna Kulińska, Mirosław Orłowski, Rafał Sierchuła. Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa-Kraków 2001.
  • Lucyna Kulińska. Związek Akademicki, Młodzież Wszechpolska i Młodzież Wielkiej Polski w latach 1922-1947, Kraków 2000, wyd. II Kraków 2004.
  • Lucyna Kulińska. Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947, t. 1 i 2, Kraków 2002, 2003.
  • Lucyna Kulińska i Adam Roliński. Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, Kraków 2003.
  • Lucyna Kulińska i Adam Roliński. Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, Kraków 2004.
  • Lucyna Kulińska. Dzieci Kresów, Warszawa 2003.
  • Lucyna Kulińska. Dzieci Kresów II, Kraków 2006.


10 lipca 2008 r. odbyła się w Warszawie, w Galerii Porczyńskich, konferencja naukowa: 65. rocznica eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich.


Referat dr Lucyny Kulińskiej
pt. Przebieg eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich
w latach czterdziestych XX wieku.
Cz. 1-3.