Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Komitet Katyński

Komitet Katyński – polska organizacja pozarządowa, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR.

Powołany w 1979 przez ks. Wacława Karłowicza i Stefana Melaka jako Konspiracyjny Komitet Katyński. Z inicjatywy komitetu 31 lipca 1981 na Cmentarzu Powązkowskim wzniesiono pierwszy w Polsce pomnik ofiar zbrodni katyńskiej, zniszczony przez Służbę Bezpieczeństwa już dnia następnego.

Od 1989 komitet prowadzi jawną działalność statutową pod prezesurą Stefana Melaka.