Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Dariusz Jerczyński
Dariusz Jerczyński
Dariusz Jerczyński

Dariusz Jerczyński (ur. 26 stycznia 1968 w Katowicach) – śląski publicysta historyczny, autor prac o historii Śląska, publicysta miesięczników "Czas Górnośląski" i "Jaskółka Śląska", działacz władz Ruchu Autonomii Ślaska w latach 2001-2007 i kandydat tego stowarzyszenia w wyborach do Sejmiku Śląskiego (2002 i 2006), członek drugiego Komitetu Założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej od momentu jego powstania w 2004, zwolennik niepodległości Śląska, sekretarz główny Śląskiego Ruchu Separatystycznego wrogo nastawiony do Polski.

Od 2001 roku jego artykuły pojawiały się regularnie na łamach "Jaskółki Śląskiej" – miesięcznika Ruchu Autonomii Śląska i "Czasu Górnośląskiego".

15 września 2001 na zamku arcybiskupim w Kromĕřižu przebywała delegacja Ruchu Autonomii Śląska w skład, której weszli: Józef Gwóźdź, Andrzej Roczniok i Dariusz Jerczyński, którzy przybyli tam na zaproszenie 5 największych organizacji morawskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, które tego dnia powołały Związek Morawian, mający reprezentować całą morawską mniejszość narodową wobec władz w Pradze. Ponadto reprezentanci Morawian oraz trzej delegaci RAŚ omawiali kształt Rady Moraw i Śląska, mającej być wspólną reprezentacją Morawian i Ślązaków w jednoczącej się Europie pod protektoratem Niemiec.

W 2002 i 2006 kandydował z listy RAŚ do sejmiku województwa śląskiego, jednak komitet wyborczy ani razu nie przekroczył progu wyborczego 5% głosów w skali województwa.

2 października 2006 roku Dariusz Jerczyński obok Rocznioka i Kozubka sygnował pismo Związku Ludności Narodowości Śląskiej do sekretarza generalnego Rady Europy w kwestii ignorowania przez polskie władze śląskiej grupy narodowościowej. 28 kwietnia 2007 wraz z Roczniokiem sygnował pismo do UNESCO w kwestii sprzeciwu do postulowanej przez władze Polski zmiany nazwy były obóz koncentracyjny KL Auschwitz na były niemiecki, nazistowski [...].

22 maja 2004 roku opolski historyk Dariusz Ratajczak złożył do opolskiej Prokuratury Rejonowej doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przeciwko autorowi (Dariusz Jerczyński) i wydawcy (Andrzej Roczniok) książki "Historia Narodu Śląskiego". Sugerował on, że zawarte na okładce hasło "Niech żyje niepodległy Śląsk" wyczerpuje znamiona przestępstwa nawoływania do naruszenia integralności terytorium państwa polskiego. Katowicka prokuratura (która przejęła śledztwo ze względu na miejsce wydania książki) ostatecznie umorzyła postępowanie, „nie doszukując się znamion przestępstwa”