Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Norman Gary Finkelstein
Norman Gary Finkelstein

(ur. 8 grudnia 1953r.) – amerykański politolog żydowskiego pochodzenia, od 2001 do 2007r. profesor DePaul Uni­ver­si­ty w Chicago, obecnie niezależny u­czo­ny. Specjalizuje się w dziedzinie konfliku palestyńsko-izraelskiego oraz Ho­lo­caus­tu. Prof. Finkelstein znany jest przede wszystkim jako autor książek dotyczących ww. tematów.

Jego matka Maryla Husyt Finkelstein córka ortodoksyjnego Żyda dorastała w Warszawie, podczas niemieckiej okupacji przeżyła Getto warszawskie oraz obóz koncentracyjny na Majdanku. Jego ojcem był Zacharias Finkelstein również więzień warszawskiego getta, a następnie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Praca doktorska na temat syjonizmu, którą zaczął pisać na uniwersytecie Princeton wzbudziła pierwsze kontrowersje. Kolejne pojawiły się w 1984 r., gdy Finkelstein bardzo dogłębnej analizie poddał cenioną wówczas książkę Joan Peters "From Time Immemorial", opisującą źródła konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Finkelstein stwierdził, że książka celowo próbuje kompromitować bojowników palestyńskich i jest "monumentalnym szalbierstwem", a jego wnioski podchwyciło wielu naukowców i komentatorów. Od tego czasu książka J. Peters uznawana jest za "kontrowersyjną".

Noam Chomsky twierdzi, że po konflikcie z Joan Peters władze Princeton próbowały nie dopuścić do nadania Finkelsteinowi tytułu doktora, a uczyniły to jedynie – jak zaznaczył – "by uniknąć kompromitacji".

Najbardziej krytykowaną jest druga książka Finkelsteina "Przedsiębiorstwo Holocaust". Sugeruje w niej m.in., że duża część środowisk żydowskich nagłaśnia tragedię swego narodu głównie po to, by uzyskiwać w ten sposób środki finansowe i wpływy polityczne. Twierdzi, że w historii XX w. istniały zarówno podobne, jak i gorsze tragedie narodowe, jednak żadna z nich nie jest tak nagłaśniana jak Holocaust i żadna nie doczekała się bezprecedensowej ochrony prawnej dotyczącej badań naukowych (instytucja kłamstwa oświęcimskiego).

Część publicystów żydowskich popiera przedstawione w książce opinie (Raul Hilberg – historyk, autor monumentalnej monografii Holocaustu "The Destruction of the European Jews" i Noam Chomsky). Jednak pojawiają się również głosy negatywne. Według jednej z opinii Finkelstein, mimo że jest Żydem, wpisuje się w klasyczną retorykę antysemicką i uprawia teorie spiskowe. Krytycy Finkelsteina twierdzą, że rzekomo profesor cieszy się poparciem środowisk neofaszystowskich w Niemczech oraz terrorystów arabskich.

Finkelstein odpowiada na krytykę, twierdząc, że nie może uzyskać szerszego poparcia, gdyż krytyka organizacji żydowskich oznacza niemal automatyczne oskarżenie o kłamstwo oświęcimskie, a nierzadko – powoduje poważne kłopoty prawne. Uważa, że w praktyce czynić mogą to jedynie tacy jak on – Żydzi, potomkowie ofiar Holocaustu. Twierdzi też, że krytyka, która go spotkała ma wymiar jedynie personalny i propagandowy, a nie merytoryczny. Podkreśla również, że w swych pracach krytykuje terroryzm arabski, jego jednoznacznie negatywne nastawienie do narodowego socjalizmu jest znane i nie ma on wpływu na wykorzystywanie jego osoby przez środowiska neofaszystowskie czy antysemickie, więc wiązanie go z tymi ideologiami to celowe nadużycie.

W 2009 r. powstał film dokumentalny o prof. N. G. Finkelsteinie w reż. Davida Ridgena i Nicolasa Rossiera pt.: "American Radical. The Trials of Norman Finkelstein" (pol. "Amerykański radykał. Przypadki Normana Finkelsteina"), który był wyświetlany na wielu festiwalach gdzie został nagrodzony. W Polsce co jakiś czas ów dokument jest emitowany w telewizji na polskiej wersji kanału Planete.