Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Film "Nasze matki, nasi ojcowie"

Nasze matki, nasi ojcowie (oryg. niem. Unsere Mütter, unsere Väter, ang. Generation War) – niemiecki trzyczęściowy propagandowy antypolski film wojenny wyprodukowany w 2013 przez telewizję publiczną ZDF.(wzorowany na nazistowskiej propagandzie goebbelsowskiej). Po raz pierwszy został wyświetlony w Austrii i Niemczech w marcu 2013 roku.

Laureatami jednej z najważniejszych nagród branży telewizyjnej zostali autorzy propagandowego niemieckiego paszkwilu „Nasze matki, nasi ojcowie”. Serial szkalujący dobre imię Polaków i fałszujący historię II wojny światowej został nagrodzony w kategorii „Najlepszy film te­le­wi­zy­j­ny – miniserial”.

Film Nasze matki, nasi ojcowie

International Emmy Awards jest je­d­nym z najbardziej prestiżowych, mię­dzy­na­ro­do­wych wyróżnień świa­ta fil­mo­wo-telewizyjnego. W ramach 24. ga­li rozdania nagród, jednym z la­u­re­a­tów został niemiecki serial „Na­sze matki, nasi ojcowie”. Serial zwyciężył w kategorii „Najlepszy film telewizyjny – miniserial”.

Film nakręcony przez niemiecką telewizję ZDF, od początku mocno kry­ty­ko­wa­ny w Polsce, zdobywa nagrody zarówno w Niemczech, jak i poza granicami kraju. Polscy historycy zarzucają twórcom tego paszkwilu ce­lo­we fałszowanie faktów, nie tylko przez tuszowanie niemieckich zbrodni, fałszywe pokazywanie partyzantów z oddziałów Armii Krajowej jako anty­se­mi­tów, ale także poprzez sugerowanie, że II wojna światowa rozpoczęła się dopiero niemieckim atakiem na Rosję.

Autorzy pokazali II wojnę światową - od niemieckiego ataku na ZSRR w cze­r­w­cu 1941 roku do kapitulacji Niemiec - przez pryzmat losów pię­cio­r­ga młodych Niemców z Berlina: oficera Wehrmachtu Wilhelma, jego rów­nież powołanego do wojska młodszego brata Friedhelma, zakochanej w Wil­hel­mie pielęgniarki Charlotte, marzącej o karierze piosenkarki Grety oraz jej chłopaka - Żyda Viktora.

Losy Viktora, który ucieka z transportu do obozu Auschwitz i przyłącza się do oddziału AK, stały się dla twórców filmu pretekstem do pokazania polskich partyzantów jako zaciekłych antysemitów.

Przeciwko takiemu wizerunkowi polskiego podziemia zaprotestowała am­ba­sa­da RP w Berlinie. Próby emisji serialu w innych międzynarodowych sta­cjach telewizyjnych spotykają się z falą protestów ze strony widzów.

Co ciekawe nawet amerykańska prasa nie zostawiła na niemieckim fil­mie suchej nitki, pisząc m.in., że „bohaterowie są niczym zdjęci z pla­ka­tów nazistowskiej propagandy”.

„New York Times” napisał nawet w komentarzu, że film „Nasze matki, nasi ojcowie” to próba oczyszczenia niemieckiej historii, a dziennik „Die Welt” przyznał, że film nie zyskał w USA zbyt dużej sympatii. Gazeta, relacjonując przeprowadzoną w Domu Niemieckim w Nowym Jorku dys­ku­sję o filmie, podkreśliła, że biorący w niej udział zarzucili twórcom ucieczkę od problemu niemieckiej odpowiedzialności za wojnę.

Amerykanie skrytykowali fakt, że wszyscy główni bohaterowie filmu są po­zy­ty­w­ny­mi postaciami, a jednymi z największych antysemitów są Polacy. Amerykańska historyk Atina Grossmann ironicznie stwierdziła nawet, że film ten pasuje do dzisiejszych czasów, gdzie Niemcy po swojemu opo­wia­da­ją nową historię następnemu pokoleniu. W Nowym Jorku padło wiele pytań, a jedno z nich brzmiało: Jak to możliwe, iż taki kłamliwy film o­trzy­mał państwowe subwencje?


Wieczny Żyd 1/4:Wieczny Żyd 2/4:Wieczny Żyd 3/4:Wieczny Żyd 4/4:
Nasze matki, nasi ojcowie / Unsere Mütter, Unsere Väter
ODC.1 [Lektor PL]
Caly Film: