Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Ewa Siemaszko
Ewa Siemaszko
Ewa Siemaszko

Ewa Siemaszko – polska inżynier technolog, badaczka ludobójstwa dokonanego na wołyńskich Polakach podczas II wojny światowej.

Jest absolwentką Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 1990 zbiera i opracowuje dokumenty dotyczące losów ludności polskiej na Wołyniu podczas II wojny światowej. Była współautorką wystaw "Zbrodnie NKWD na Kresach Wschodnich II RP: czerwiec-lipiec 1941" w Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 1992 oraz "Wołyń naszych przodków" zorganizowanej w październiku 2002 w Domu Polonii w Warszawie.

Współpracuje z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia, Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" oraz IPN.

Za monografię "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 została wraz z ojcem Władysławem uhonorowana Nagrodą im. Józefa Mackiewicza w roku 2002


Publikacje
  • Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, wydane przy pomocy finansowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, stron 1433, ilustrowana, źródła, ISBN 83-87689-34-3
  • Wołyń naszych przodków Śladami życia - czas zagłady, album, von Borowiecky, 2008


10 lipca 2008 r. odbyła się w Warszawie, w Galerii Porczyńskich, konferencja naukowa: 65. rocznica eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich.


Referat Ewy Siemaszko
pt. Straty ludności polskiej w wyniku zbrodni ludobójstwa w latach czterdziestych XX wieku przez nacjonalistów ukraińskich.
cz. 1-4.