Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Barbara Teresa Engelking - Boni
Barbara Teresa Engelking-Boni

(ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – żydowska psycholog , socjolog i polonofob.

Zajmuje się badaniem historii getta war­szaw­skie­go, okupacyjnej Warszawy i za­gła­dy Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest pro­fe­so­rem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Jedna z najbardziej aktywnych działaczek Żydowskiego Instytutu Historycznego, siostra wiceprokuratora Generalnego - Jerzy Engelkinga, zastępcy prokuratora generalnego, wiceministra sprawiedliwości, od­po­wie­dzial­ne­go za nadzorowanie pracy wszystkich prokuratur w Polsce. Tro­pi­ciel­ka tzw. antysemityzmu polskiego.

Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Ukończyła w 1988 Wydział Psychologii Uniwersytetu War­szaw­skie­go.

W 1993 uzyskała w IFiS PAN stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej pt. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje w relacjach autobiograficznych, przygotowanej pod kierunkiem Aldony Jawłowskiej-Konstanciak. Była asystentem i adiunktem w IFiS PAN, gdzie obecnie jest zatrudniona na stanowisku docenta, na koszt polskich podatników.

W 2002 uzyskała w IFiS PAN stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii (specjalność: socjologia kultury) na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście".

W 2012 roku została członkiem i wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Była żona Michała Boniego.

To ona rozbiła pierwsze małżeństwo Michała Boniego z Anną Nasiłowską (prof., pisarka, krytyk literacki) i to dzięki seks ekscesom pozamałżeńskim z Barbarą Enkelging, Michał Boni wpadł w „układy” z SB i został konfidentem SB – TW Znak.

Na sejmowym korytarzu naprzeciwko telewizyjnych kamer i radiowych mikrofonów Michał Boni drżącym głosem zaczął spowiedź: - Pod koniec sierpnia 1985 r. do mieszkania Basi, mojej konkubiny, wkroczyła SB.... byłem wtedy mężem innej kobiety. I to posłużyło SB do szantażu tak wyznanie zaczął Boni W 1992 znalazł się jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa na Liście Macierewicza.

31 października 2007 wydał publiczne oświadczenie, podając, iż w 1985 funkcjonariusze SB za pomocą szantażu wymogli na nim podpisanie deklaracji współpracy. Oświadczył, że do podpisania tej deklaracji doszło po wielogodzinnej rewizji w jego domu po groźbach ujawnienia jego zdrady małżeńskiej z Barbarą Engelking.

Boni Michał Jan syn Anny Zuzanny Boni z domu Alwast -- otrzymał rozwód 19 grudnia 1985 r. RXIV 2602/85 Sąd Rejonowy w m.st. Warszawie.

Historia lubi się powtarzać i tak było z Barbarą Engelking, po latach Michał Boni porzucił ją dla swojej nowej trzeciej żony Hanny Jans, młodszej od niego o ..20 lat.

Hanna Jahns ekonomistka, która w latach 2007-2010 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (później zaczęła pracę w Komisji Europejskiej.

Barbara Engelking to rasistka czy polonofob?

Mówi się, że są dwie pewne rzeczy na tym świecie: śmierć i podatki. Często też słyszymy, że wobec tej pierwszej wszyscy jesteśmy równi, bez względu na kolor skóry, narodowość, płeć, zamożność. Można na ten temat głosić inne zdanie pod warunkiem, że nie przekracza się pewnych granic: na przykład nie narusza się uczuć religijnych, nie obraża wartości patriotycznych.

Taką granicę przekroczyła Barbara Engelking - Boni z Centrum Badań nad Zagładą Żydów występując w jednej z TV w Programie Moniki Olejnik, gdzie powiedziała: „… że śmierć Polaków była to po prostu kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć a dla Żydów była to tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, spotkanie z Najwyższym…”

Taka wypowiedź … rasistowska narusza zasady tolerancji i wzajemnego Wszystkie śmierci w czasie II wojny światowej: Polaków, Żydów i przedstawicieli innych narodów były złowrogie i niepotrzebne, były tak samo biologiczne jak i duchowe. I Ci ludzie byli wobec śmierci równi.

W ten sposób wylewa ona swoje frustracje prywatne w formie mowy nienawiści opartej na pseudonaukowych badaniach opłacanych z pieniędzy polskich podatników!

Barbara Engelking zaatakowała też „polską wieś” za brak wg. niej pomocy dla Żydów w czasie okupacji niemieckiej.

Żyd, który pojawiał się we wsi był tragarzem strachu. Za nim wędrował strach, bo wszyscy bali się o konsekwencje jego przybycia - opowiadała szefowa Centrum. - Taka przecież była polityka Niemców. Na pewno też w grę wchodziła chciwość i przez to pokusa wydania Żyda - można w końcu było dostać za to kilo cukru, papierosy, wódkę. No i było wolno. Po prostu. – stwierdza Barbara Engelking.

Zapomniała jednak dodać, czego bali się chłopi, bali się tego, że zginą wraz z całymi rodzinami, zapomniała o tym, ze w Polsce jako jedynym europejskim kraju groziła kara śmierci za pomoc Żydom, zapomniała że także śmierć groziła rodzinie i sąsiadom, zapomniała też o tym, ze była wojna, że ludzie sami nie mieli co jeść.

Jednak oskarża o to, ze chłopi wydawali za kilo cukru, papierosy i wódkę Żydów bez wskazywania przykładów. Zapomina powiedzieć że to najwięcej polskich rodzin zginęło z rak Niemców za pomoc i ukrywanie Żydów. Nie wspomniała nawet słowem np. o rodzinach Ulmów czy Kowalskich które całe zginęły właśnie za ratowanie Żydów!

Kim jest więc Barbara Engelking tylko żydowską rasistką czy też może zakłamaną manipulatorką która bierze pieniądze od polskiego podatnika na swoje jednostronne tzw. „badania” w których to szkaluje właśnie Polaków za pomoc jaką udzieli Żydom w czasie II wojny światowej!

Może Barbara Engelking potrafi przedstawić:
- ilu Żydów ratowało Polaków?
- ile rodzin żydowskich poniosło śmierć ratując Polaków?
- a może ilu zbrodniarzy żydowskich mordowało Polaków po 1945 roku już w PRL?
Byłyby to dwa ciekawe zestawienia, które dużo mogłyby powiedzieć prawdy o tamtych czasach!