Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Janusz Dzięcioł

Janusz Andrzej Dzięcioł (ur. 11 grudnia 1953 w Dąbrowie Chełmińskiej) – strażnik miejski, celebryta Big Brother, polityk PO, poseł na Sejm VI i VII kadencji.

Janusz Dzięcioł

Uczestnik Afery Uboju Ry­tu­al­ne­go w 2013 roku. Polski goj na usługach mię­dzy­na­ro­do­we­go lobby ubojowego (ży­dow­sko-is­lam­skie­go). Ukończył stu­dia licencjackie na Wydziale Soc­jo­lo­gii Wyż­szej Szko­ły Gos­po­dar­ki w Byd­gosz­czy.

Pracował jako komendant Straży Miejskiej w Świeciu, specjalizował się w nakładaniu mandatów za złe parkowanie. W latach 2002-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Grudziądzu. W okresie od 4 marca do 17 czerwca 2001 uczestniczył w pierwszej polskiej edycji reality show Big Brother w TVN, wygrywając ten program. Zagrał w filmie Jerzego Gruzy "Gulczas, a jak myślisz..." (z udziałem uczestników pierwszej edycji programu).

W wyborach parlamentarnych w 2007 kandydował z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu toruńskim jako tzw „słup PO” i uzyskał mandat poselski. Został później członkiem PO, był także kandydatem ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 (nie uzyskał mandatu w PE). W 2011 ponownie został wybrany na posła PO.

Dla polepszenia swojego wizerunku wobec mediów zapisał się do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt ale Afera Uboju Rytualnego w 2013 roku, odsłoniła jego prawdziwe oblicze.

Jego marzeniem jest kolejne kadencja w Sejmie RP i udział w szoł „Big Brother Sejm”!

Janusz Dzięcioł, oświadczył pod koniec 2013 roku że odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Jego dotychczasowa partia stoi na drodze nowych planów politycznych posła.

Dzięcioł zamierza wystartować w wyborach na stanowisko prezydenta Grudziądza - ponieważ Platforma już ma swojego kandydata, którym jest obecny prezydent miasta, obrażony Dzięcioł wystartuje jako reprezentant niezależnego komitetu obywatelskiego.

Jego mistrz to Stefan Niesiołowski poseł PO, dlatego głosował zawsze tak jak jego guru:

  • uważa że Zbrodnia Katyńska to nie żadna zbrodnia ludobójstwa tylko likwidacja „polskiego warcholstwa przez władze sowieckie” (wykładnia sowiecka w sprawie Katynia)
  • w dn.12.07.2013 roku głosował przeciwko ustanowieniu 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian i ludobójstwa dokonanego przez OUN -UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947 oraz uczczenia 70 rocznicy tragedii ludności polskiej na Kresach Wschodnich.
  • głosował również przeciwko uznaniu Rzezi Wołyńskiej za ludobójstwo.
  • po „cichu” sympatyzuje z ukraińskim ruchem nacjonalistycznym spod znaku OUN-UPA.
  • jako hipokryta – członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt i poseł PO, zagłosował w 2013 roku za legalizacją w Polsce, barbarzyńskiego uboju rytualnego zwierząt czyli podrzynania im gardeł na żywca bez wcześniejszego ogłuszania w celu pobierania opłat kosher i halal !
  • nie widzi też nic złego w dyktacie ortodoksyjnych Żydów wobec Polski i stopniowej islamizacji Polski w przypadku zalegalizowania bar­ba­rzyń­skie­go uboju rytualnego zwierząt w Polsce!
Posłowie z Zespołu Przyjaciół zwierząt, którzy głosowali za ubojem


http://www.wgrane.pl/9e726aa205725d31894c0b880702adf7