Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Roman Drozd
Roman Drozd
Roman Drozd

Roman Drozd (ur. 1963 w Debrznie) - historyk ukraińskiego pochodzenia, od 2003 profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (obecnie Akademii Pomorskiej), od 2008 rektor. Wiceprzewodniczący Związku Ukraińców w Polsce i przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.

Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy w 1982. Po studiach był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie w latach 1991-1995. W 1994 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego nadała mu stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historia po obronie rozprawy „Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej”, a w 2002 r. stopień doktora habilitowanego w specjalności historia najnowsza na podstawie rozprawy „Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989”.

Autor i współautor 8 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych wydanych w Polsce i zagranicą. Prace prof. R. Drozda są krytykowane przez część środowisk kresowych oraz związanych z tymi środowiskami historyków. W kręgu jego zainteresowań znajdują się kwestie związane z położeniem mniejszości ukraińskiej w Polsce po II wojnie światowej oraz dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce

Piewca chwały UPA i autor książki o UPA, w której można było przeczytać: „Ukraińska Armia Powstańcza była wojskiem. Poległym żołnierzom UPA należy się szacunek, jak wszystkim żołnierzom poległym w walce o wolność swej ojczyzny. (...) Na ich krwi wyrosła po pół wieku niepodległa Ukraina. I tym podobne dyrdymałay.

Zajmuje się gloryfikacją faszystowskiej OUN-UPA i tuszowaniem ich ludobójstwa na Polakach i Żydach.