Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Bogumiła Berdychowska
Bogumiła Berdychowska
Bogumiła Berdychowska

Bogumiła Berdychowska (ur. 1964) – polska publicystka, specjalizująca się w historii Ukrainy w XX wieku i stosunkach polsko - ukraińskich. Sekretarz Forum Polsko-Ukraińskiego, kierownik działu Programów Stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie, przydziela stypendia ludziom kultury i nauki z byłego ZSRR, koordynuje polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Członkini Kolegium Europy Wschodniej.

W latach 1994 – 2002 była zastępcą dyrektora V programu Polskiego Radia. W latach 1989-1994 kierowała Biurem ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Była m.in. redaktorem i kuratorem wraz z Pawłem Kowalem Konferencji Polska Polityka Wschodnia, jaka odbyła się we Wrocławiu w dniach 28-29 października 2005.

Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Fundacją im. Stefana Batorego.

Siostra polityka Zygmunta Berdychowskiego. Mieszka w Warszawie.

Zwolenniczka przemilczenia ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA.

Była inicjatorką zbierania podpisów pod apelem do Rady miasta Warszawy w sprawie niedopuszczenia do budowy pomnika pamięci ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów z UPA i OUN w Warszawie. Protest Berdychowskiej został pozytywnie przyjęty przez polityków związanych z KUN.

Przypomnijmy że KUN – to Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN) – ukraińska, prawicowa, nacjonalistyczna i antypolska partia polityczna. Kongres został utworzony 18 października 1992, a zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Jarosławy Stećko, (żony czołowego faszysty ukraińskiego Jarosława, marionetkowego premiera tzw. rządu banderowskiego) kierującej partią nieprzerwanie do swojej śmierci w 2003. Partia uważa się za spadkobierczynię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Program: - oparty jest na założeniach nacjonalizmu ukraińskiego, za swoich ideologów uznaje Mykołę Michnowskiego i Dmytra Doncowa, postuluje utworzenie ukraińskiego państwa narodowego, domaga się m.in. przyznania członkom OUN-UPA statusu uczestników działań wojennych, wypłacenia przez Federację Rosyjską odszkodowań finansowych, korekty granicy z Polską poprzez oderwanie od Polski podkarpacia i lubelszczyzny, gloryfikuje ukraiński faszyzm OUN-UPA, zaciera ślady ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Podolu, Małopolsce Wschodniej, Lwowie połączonego z czystkami etnicznymi dokonanymi przez OUN-UPA na Polakach.

Rodzi się pytanie komu i czemu służy działalność Berdychowskiej???