Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Jerzy Bogusław Baczyński vel Sroka
Jerzy Bogusław Baczyński vel Sroka

(ur. 18 grudnia 1950 w Sokołowsku) – lewicowy dziennikarz prasowy, redaktor naczelny tygodnika „Polityka” i prezes wydającej to czasopismo spółdzielni „Polityka” Spółdzielnia Pracy.

Konfident SB - TW Bogusław.

Ze znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentów wynika, że w lipcu 1981 r. przed wyjazdem na stypendium do Francji został zarejestrowany przez służby specjalne PRL jako kontakt operacyjny o pseudonimie „Bogusław”. Artykuł na ten temat pt. „Podwójne życie Bogusława” ukazał się w styczniu 2008 r. w tygodniku „Wprost”, ale po zmianie właścicielskiej tygodnika usunięto go ze strony internetowej „Wprost” i aktualnie jest niedostępny.

Urodził się w Sokołowsku, ale już w dzieciństwie przeprowadził się na Mazowsze. W wieku szkolnym mieszkał w Otwocku. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1972). W 1975 został stypendystą dziennikarstwa w Indiana University School of Journalism w USA. W latach 1973–1981 pracował w „Życiu Warszawy” jako dziennikarz działu ekonomicznego. W 1980 został zastępcą kierownika dodatku „Życie i Nowoczesność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniony z pracy, do 1982 przebywał we Francji jako stypendysta Journalistes en Europe i Fondation de France. Działał w paryskim komitecie koordynacyjnym „Solidarności”.

Po powrocie do kraju wkrótce został lewicowym dziennikarzem „Polityki”, początkowo jako redaktor działu publicystyki gospodarczej. W 1990 objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego i wiceprezesa wydawnictwa. Cztery lata później został redaktorem naczelnym i prezesem spółdzielni. Jednocześnie w latach 90. współredagował telewizyjne Listy o gospodarce i uczestniczył w innych programach publicystycznych na antenie TVP (tj. Gorąca Linia, Tylko w Jedynce i Coś za coś).

Ze znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej dokumentów wynika, że w lipcu 1981 r. przed wyjazdem na stypendium do Francji został zarejestrowany przez służby specjalne PRL jako kontakt operacyjny. (...)

Podczas spotkania z funkcjonariuszem wywiadu PRL Jerzy Baczyński podpisał oświadczenie, w którym podano hasło kontaktowe, i przyjął pseudonim „Bogusław".

Baczyński po powrocie do Polski odbył kilka spotkań z funkcjonariuszami SB.

W raportach SB można zapoznać się ze szczegółami na temat zmiany nazwiska Jerzego Baczyńskiego (wcześniej nazywał się Sroka), jego życia osobistego i romansów.

W aktach służb specjalnych PRL znajdują się m.in. własnoręcznie napisane i podpisane przez Jerzego Baczyńskiego dokumenty, a jednym z najważniejszych jest oświadczenie dotyczące zachowania w tajemnicy faktu, że w „Życiu Warszawy" pracuje funkcjonariusz służb specjalnych PRL.

„Oświadczam, iż zostałem poinformowany i zdaję sobie sprawę z tego, że fakt zatrudnienia znanego mi oficera wywiadu PRL w red. »Życia Warszawy« stanowi tajemnicę państwową specjalnego znaczenia. Dlatego ten fakt zamierzam zachować w tajemnicy. W przypadku ujawnienia przeze mnie posiadanej informacji – dotyczącej osoby oficera wywiady PRL – zdaję sobie sprawę, iż będę pociągnięty do odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Jerzy Baczyński".

SB zainteresowała się Baczyńskim w latach 70., gdy używał jeszcze nazwiska Sroka - pisze "Wprost". Do kontaktu doszło jednak dopiero latem 1981 r., gdy okazało się, że Baczyński - już jako dziennikarz ’Życia Warszawy" - ma wyjechać do Paryża na stypendium. Baczyński oświadczył wówczas, że wyraża chęć pomocy SB, ale nie zgodził się na podpisywanie jakichkolwiek dokumentów. Deklaracja wystarczała bezpiece do rejestracji Baczyńskiego jako kontaktu operacyjnego - czytamy w tygodniku. Była to kategoria współpracy zbliżona do tajnego współpracownika, ale mniej sformalizowana i nie wymagająca uzyskania zobowiązania na piśmie.

Został członkiem tzw. Komisji Trójstronnej (prywatna, pozarządowa, globalistyczna, organizacja żydowska założona w 1973 z inicjatywy żydowskiego potentata naftowego - Davida Rockefellera przez 325 prywatnych osób pochodzenia żydowskiego z Europy, Japonii i Północnej Ameryki, w celu promowania bliższej współpracy między tymi rejonami. Obecnie rozszerza swoją działalność poza trzy pierwotnie zakreślone obszary na cały glob ziemski.

W trakcie swojego małżeństwa przeżył burzliwy romans z prezenterką telewizyjną Katarzyną Dowbor a owocem tego romansu jest nieślubna córka Marysia.