Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Afera Solna

Afera solna rozpoczęła się po tym, jak CBŚ i poznańska prokuratura ustaliły, że trzy firmy sprzedawały sól niejadalną, szkodliwą dla zdrowia, używaną m.in. do posypywania zimą dróg, jako sól spożywczą. Odbiorcami byli głównie odbiorcy hurtowi, ubojnie rytualne, wytwórnie wędlin, mleczarnie i piekarnie. Proceder mógł trwać nawet od 1997 roku.

Marek Sawicki
Minister Rolnictwa - Marek Sawicki z PSL – odpowiedzialny za aferę solną.

Z us­ta­leń śled­czych wy­ła­nia się ca­ły ob­raz a­fe­ry sol­nej. Na na te­re­nie Wiel­ko­pol­ski na­by­wa­no sól wy­pa­do­wą, sta­no­wią­cą od­pad prze­mys­ło­wy, a nas­tęp­nie po o­su­sze­niu, sól pa­ko­wa­na była w wor­ki i sprze­da­wa­na jako peł­no­war­toś­cio­wa sól spo­żyw­cza. Od­bior­ca­mi so­li by­ły zak­ła­dy na te­re­nie Wiel­ko­pol­ski, w woj. ku­jaw­sko-po­mor­skim i ma­zo­wiec­kim.

Śledczy zajmujący się aferą solną podejrzewają, że do takiego procederu mogło dochodzić od kilku lat, a każda z firm wprowadzająca sól wypadową do obrotu, kupowała średnio około tysiąca ton miesięcznie tego produktu.

Minister rolnictwa Marek Sawicki nie ujawnił listy firm produkujących żywność z użyciem soli wypadowej – ze względu na ich powiązania z PSL! (sól taka była stosowana m.in.w ubojniach rytualnych w Polsce m.in. do „uszlachetniania odpadów koszernych dla gojów czyli Polaków”)

Sam zaś twierdził że sól wypadowa jest...smaczna i zdrowa!


Poniżej lista firm:

Sól wypadowa: lista producentów