Serwis poświęcony elitom politycznym w Polsce po 1989 roku (Okrągły Stół)
Afera Meczetowa w Warszawie
Meczet w Warszawie
Gigantyczny meczet w Warszawie zbudowany nielegalnie na Reducie Ordona co jest aktem zdrady narodowej – Hanny Gronkiewicz-Waltz z PO - Prezydent Warszawy.

Na temat dżihadu, czy­li wojny świętej z nie­wier­ny­mi, wojny z cy­wi­li­za­cją chrześ­ci­jań­ską, eu­ro­pej­ską, na­szą cy­wi­li­zac­ją, pi­sa­li na­si naj­więk­si: Jan Ko­cha­now­ski, Wac­ław Potocki, Zo­fia Kossak, a przede wszystkim Hen­ryk Sie­nkie­wicz na kar­tach „Pa­na Wo­ło­dy­jow­skie­go” oraz „W pustyni i w puszczy”. Obecnie wys­tar­czy otworzyć gazetę albo włączyć telewizor, aby dowiedzieć się, że dżihad trwa w każdym niemal zakątku globu i stanowi ogromne zagrożenie dla naszej cywilizacji, co­kol­wiek byśmy rozumieli pod pojęciem „nasza cywilizacja”. Do tej cywilizacji należy też Polska.

Tymczasem Urząd m.st. Warszawy wydał zgodę na wybudowanie kolejnego me­cze­tu w stolicy Polski. Pokazuje to, że zaślepieni po­li­tycz­ną poprawnością, ale także ignorancją, urzędnicy nie widzą żadnego za­gro­że­nia, a meczet islamski traktują tak samo jak każdą inną bu­dow­lę.

Tymczasem Liga Muzułmańska, która wnioskowała o wybudowanie me­cze­tu, ma powiązania z radykalnymi ugrupowaniami islamskimi na całym świecie, a zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej. Urzędników jednak to nie obchodziło. Byli zainteresowani jedynie petrodolarami z Arabii Saudyjskiej, które otrzymał Urząd m.st. Warszawy. Urząd przyznaje, że nie wiadomo, kim jest Arab, który sponsoruje warszawski meczet.

Nie jest więc wykluczone, że pieniądze pochodzą ze źródeł, które już wielokrotnie wspierały terroryzm. Obecna ekspansja islamu w skali globalnej i europejskiej powoduje, że sprawa ma dużo szerszy aspekt niż sam meczet, chociaż budowany w wyjątkowym miejscu - w stolicy Polski.

Kilka lat temu islamiści na całym świecie masowo palili kukły uosabiające Ojca Świętego Benedykta XVI, tylko dlatego, że to właśnie Pa­pież przy­pom­niał nietolerancję islamu oraz mordowanie tysięcy niewinnych chrześcijan na świecie w imię dżihadu. Warto też przypomnieć fakt znany bardziej wśród terrorystów i fanatyków islamskich niż wśród Polaków.

Oto zaplanowany z diabelską logistyką atak na Amerykę oraz uderzenie na wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku 11 września 2001 r. nastąpiły dokładnie w rocznicę bitwy pod Wiedniem, nawet co do godziny. Bitwa pod Wiedniem rozpoczęła się bowiem 11 września 1683 r. ok. godz. 3-5 po południu, kiedy ze wzgórz Kahlenberg i Schafberg zaczęły nadciągać oddziały wojsk chrześcijańskich i rozpoczęły bój z siłami ogromnej armii tureckiej.

Terroryści al Kaidy otwarcie przyznali się, że atakiem na Amerykę 11 września 2001 r. pomścili największą klęskę islamu w dziejach, jaką było zwycięstwo króla Polski Jana III Sobieskiego właśnie pod Wiedniem.

Zgoda władz Warszawy na wybudowanie meczetu to nie tylko polityczna poprawność i naiwna ignorancja, ale to coś dużo gorszego. To dos­łow­nie wyprzedaż za duże arabskie pieniądze polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. To powinno być zapamiętane Pani Prezydent Warszawy przy najbliższych wyborach. Hanna Gronkiewicz-Waltz a także powinny by ujawnione jej konta bankowe i jej urzędników odpowiedzialnych za ta gigantyczna aferę.

Budowa meczetu w stolicy Polski musi zostać zatrzymana, bo właściwie jest nielegalna. Nie zostały dopełnione wszystkie formalności, jakie byłyby niezbędnie wymagane przy budowie kościoła parafialnego. M.in. nikt nie pytał okolicznych mieszkańców, czy wyrażają zgodę na sąsiedztwo meczetu tuż przy swoich domach. W dokumentacji złożonej do władz Warszawy przez Ligę Muzułmańską nigdzie nie figuruje słowo „meczet” ani „minaret”, a takie są przecież budowane! Wreszcie należy wyjaśnić, kto wpłacił gigantyczną sumę pieniędzy na meczet - same władze stolicy przyznają bowiem, że jest to osoba anonimowa. Daje to dużo do myślenia i do podejrzeń, że pieniądze mogą pochodzić ze źródeł, które sponsorują islamski globalny dżihad i terroryzm. Co wiedzą na ten temat służby specjalne RP.

- Nie dla radykałów! Nie dla islamu - skandowało kikuset przeciwników meczetu przed jego budową na warszawskiej Ochocie.

Wraca temat dzielnicy arabskiej, która ma powstać w jednym z polskich miast, a najbardziej zainteresowana inwestycją jest Warszawa, rządzona przez Hannę Gronkiewicz – Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) – Prezydent Warszawy - główna odpowiedzialna za gigantyczną Aferę Meczetową (Sprawa dla CBA i CBŚ)

Jak informuje dziennik „Puls Biznesu”, do na­sze­go kraju przyjechała już delegacja ze Zje­dno­czo­nych Emiratów Ara­bskich i zbiera oferty. W Pol­sce w tej sprawie była nawet władca Dubaju, szejk Mu­ham­mad ibn Raszid al-Maktuma. ZEA są gotowe zrealizować właś­nie w Pol­sce, jedną z największych inwestycji za­gra­nicz­nych na świecie. W dzie­lni­cy planowane są a­par­ta­men­to­wce z hotelami, częś­cią komercyjną i drogami. Całość ma zajmować minimum 20 hektarów i znajdować się blisko centrum miasta.

Taka inwestycja będzie nieść za sobą konsekwencje typu, takie jak budowa kolejnych meczetów w Warszawie i powstanie gett mu­zuł­mań­skich z czego uradowana jet Hanna Gronkiewicz-Waltz z PO.

– Mimo protestu mieszkańców, urząd miasta w ciągu 7 dni wydał nie­le­gal­ne pozwolenie na budowę meczetu na Reducie Ordona w Warszawie – oświadczył poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak.

Podsumowując:

  • budowa meczetu jest nielegalna.
  • nielegalna budowla podlega prawnie rozbiórce
  • budowę finansuje jakiś Arab z Arabii Saudyjskiej z funduszy pochodzących na wspieranie światowego terroryzmu.
  • doszło skorumpowania polskich urzędników
  • należy jak najszybciej ujawnic stany kont bankowych urzędników odpowiedzialnych za tą aferę.
  • sprawa pilna dla Prokuratury, CBA i CBŚ.